Damco och Logent i tullsamarbete

september 5, 2014 Ekonomi , Logistik

Damco och Logent ska samarbeta inom tulltjänster. 1 oktober tar Logent över all Damcos tullverksamhet, inkusive lösningar, expertis och tullpersonal. Tullverksamheten samlas i dotterboalget Logent Customs. 

Från och med 1 oktober 2014 kommer Damco och Logent att ingå ett strategiskt samarbete kring tjänster inom tullområdet.

Samarbetet innebär att alla lösningar, expertis och tullpersonal framöver tas över och drivs av Logent Customs. Målet är att utveckla och investera i kostnadseffektiva tulltjänster med tanke på framtida krav såväl från myndigheter som från marknaden.

Logent är idag den näst största leverantören av tulltjänster i Sverige. Affären stärker Logents tjänsteutbud, samtidigt som Damco behåller och förbättrar sina helhetslösningar ut mot kund.

– Vi är mycket glada över det partnerskap vi nu ingått med Damco. Tillsammans siktar vi på att utveckla vårt produkterbjudande och bli den marknadsledande leverantören av tulltjänster, kommenterar Ann-Sofie Falkemar, vd Logent Customs.

– Synergierna i samarbetet med Logent är stora och att samla kompetenserna i Logent Customs känns mycket positivt samt helt i linje med vår strategi att fortsätta utveckla vår tullaffär. Samarbetet öppnar upp möjligheter för nya flexibla och kostnadseffektiva erbjudanden, kommenterar Søren Madsen, CEO Nordics Damco AB


Läs mer