Dagens ERP-system alltmer sociala

juni 4, 2014 Ekonomi , IT/Teknik , Lager , Logistik

– Vi använder moderna ERP-system på ett sätt som alltmer liknar vårt användande av sociala nätverk. Det förklarade Malcolm Fox, vice president Product Marketing inom Epicor Software Corporation, som just i dagarna avslutar en global rundtur med start i Las Vegas för att marknadsföra den nya versionen av företagets senaste ERP-system, med beteckningen Epicor ERP 10.0.

Sedan den förra versionen ERP 9.0 kom 2009 är den digitala världen faktiskt helt förändrad, påpekade han.
– 2009 fanns knappast Twitter och Facebook.
– Idag har de sociala medierna slagit igenom på ett sätt vi inte kunde föreställa oss för bara 4 -5 år sedan och ERP-systemen måste följa med i den utvecklingen.
– Vår nya mjukvara är anpassad för att kunna läsas och följas i en Ipad eller en smartphone,

Den senaste uppdateringen gör mjukvaran betydligt lättare att anpassa till något som liknar en personlig hemsida.
– En skillnad är också att om kanske 20 procent av de anställda tidigare använde ERP-systemet regelbundet, så gäller det idag att 100 procent använder det.
Kravet är också att man ska kunna koppla upp sig t ex mot en kontakt hos en leverantör och följa och twittra på liknande sätt som på vanliga sociala media.
Trots att Epicor, som fick en stark position på den nordiska marknaden genom köpet av svenska Scala för 10 år sedan, har 20 000 kundföretag och flera hundra tusen användare i världen, tillhör man inte de riktigt stora i Sverige, sett till marknadsandel.

Europa mogen ERP-marknad

Användarna finns främst bland medelstora och något mindre företag.
Europa är idag en mogen marknad för ERP-system.
Det betyder också att många system här är gamla – lappade, lagade och omoderna.
– Här handlar det främst om uppdateringar – inte om nya system.
Efter den stora boomen kring millennieskiftet blev det ett stort tapp i investeringarna i nya ERP-system i och med finanskrisen 2008.
Sedan dess har marknaden inte velat ta riktig fart, säger Patrik Nordling, säljansvarig för de nordiska länderna.
– i Sverige har IT-budgeten har gått ner i många företag. Därför är det svårt att motivera investeringar i ett nytt ERP-system, trots de många nya funktioner och den frihet som ett uppdaterat system kan erbjuda, säger Patrik Nordling.

Sverige i nordiska täten

Jämför man de nordiska länderna så ligger Sverige dock i täten, följt av Danmark, medan Norge och Finland ligger lite efter när det gäller att uppdatera ERP-systemen.
– Men de baltiska länderna och särskilt Estland ligger idag väldigt långt framme när det gäller moderna ERP-system, säger Patrik Nordling.
Att använda sig av molnbaserade lösningar fortsätter att växa starkt i USA.
I Norden är intresset fortfarande mer avvaktande.
– Men jag tror att vi snart får se en liknande utveckling här som den i USA när det gäller molntjänster, ansåg Keith Deane från Epicor i Storbritannien.

Säkerhet allt viktigare

Säkerhets- och integritetsfrågorna har idag också blivit viktigare i Europa, efter avslöjandena av NSA s massövervakning och uppgifterna om amerikanskt industrispionage mot europeiska företag, bland dem också svenska.
Därför har det svåröverblickbara och osäkrare molnet, liksom det som brukar kallas Big-Data fått en skugga i kanten, som inte fanns före Edward Snowdens avslöjanden.
Idag tänker sig de flesta företag för på ett helt annat sätt än tidigare innan de lägger ut affärskritiska hemligheter okrypterade på nätet.

Av Gösta Hultén