Regeringen infrastruktursatsar från Stockholm till Stora helvetet

Regeringen har överlämnat sin plan för utveckling av transportsystemet för åren 2014-2025 till riksdagen. Flera av storsatsningarna planeras i Stockholm. 

En viktig del är att byggandet av en ny stambana för höghastighetståg inleds genom den s.k. Ostlänken mellan Stockholm/Järna och Linköping och den första delen av sträckan Göteborg–Borås. Därutöver genomförs satsningar för gruvnäringen i Malmfälten och Bergslagen och den största satsningen på Stockholms tunnelbana sedan 1994. Genom en överenskommelse med berörda kommuner och landsting möjliggörs en utbyggnad av nio nya tunnelbanestationer.

Överhuvudtaget gäller en stor del av satsningarna Stockholm. Största investeringen görs med Förbifart Stockholm, som till stor del byggs i tunnel. Med utbyggnaden av E4 genom Småland uppnås motorvägsstandard hela sträckan mellan Helsingborg och Gävle. Ett nytt trafikledningssystem för all tågtrafiken slukar också många av totalt beräknade 522 miljarder.

Den återstående fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund på Södra stambanan ska också genomföras. Vidare prioriteras satsningar på Västkustbanan, Godsstråket genom Skåne, Godsstråket genom Bergslagen, Getingmidjan vid Stockholms Central samt fyrspårsutbyggnad av den hårt trafikerade Mälarbanan, delen Tomteboda–Barkarby.

Regeringen har därtill beslutat om satsningar för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på E20 genom Västra Götaland, kapacitetshöjande järnvägsåtgärder i Skåne, på E22 Fjälkinge–Gualöv, resurser för utredning och projektering av Östlig förbindelse under Strömmen i Stockholm, första etappen av dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle, Inlandsbanan och på E10 mellan Kiruna och Gällivare samt på Mittbanan, gemenligen kallat Stora helvetet.


Läs mer