Norge inför automatisk vägtull för all tyngre lastbilstrafik

oktober 23, 2014 Ekonomi , Miljö/CSR , Transport

Sedan många år tas vägtullar ut i Norge för att finanisera landets svårbyggda infrastruktur.

Kring alla större norska städer finns stationer för vägtull.
Men många utländska lastbilar har hittills sluppit betala.

– Nästan 2/3-delar av de utländska lastbilarna har hittills undgått att betala denna s k bompeng i Norge. Det ger en skev konkurrenssituation mellan norska och utländska transportörer. Detta problem tar vi nu tag  i, säger transportminister Ketil Solvik-Olsen i ett pressmeddelande.

–   Den 1 januari 2015 inför vi krav på obligatorisk “bombrikke”, som en del i regeringens arbete med rimligare konkurrensförhållanden för vägtransporter.

De nya bestämmelserna, som kräver att vägtullen tas ut automatiskt via en dosa på bilens instrumentbräda, gäller alla fordon över 3,5 ton, norska som utländska, i yrkesmässig trafik.

Traktorer, motorredskap och vissa militärfordon undantas dock.


Läs mer