Containervolymerna ökar i Stockholms Hamnar

augusti 29, 2014 Ekonomi , Miljö/CSR , Sjöfart , Transport
Containervolymerna ökar i Stockholms Hamnar

Efter förra årets rekorduppgång med 37 procent fortsätter containergodset öka i Stockholm. Antalet containers har ökat med ytterligare 8 procent till i slutet av augusti i år jämfört med samma period förra året.

Containervolymerna fortsätter att öka 2014. Foto Stockholms Hamnar

– Vi är mycket glada för att allt mer gods kommer sjövägen till Stockholm, säger Henrik Widerståhl, vice vd på Stockholms Hamnar.

– Vi tror att Containerterminal Frihamnen, CTF, kommer att hantera över 50 000 TEU under 2014.

Stockholms Hamnar, som är en sk corehamn, har fått EU-stöd bl a till Värtahamnens utbyggnad som nuär i full gång liksom Kapellskärs utbyggnad.

– 2016 beräknas nya hamnprojekten vara klara, säger Henrik Widerståhl. Nya terminalbyggnaden i Värtahamnen börjar byggas i höst.

– Containervolymerna i år är nu uppe i ca 25 000 TEU och roro ligger på oförändrad nivå med drygt 3 milj ton.

– Vi är väldigt nöjda och vi fortsätter arbetet för att alltmer gods ska komma sjövägen till Stockholm, säger Henrik Widerståhl,

Oljehamnen Loudden håller på att avvecklas och kontrakten med oljebolagen löper ut 2019. Ett alternativ som utreds är att flytta över oljehanteringen till Södertälje hamn.

– Stockholm hamnar är den enda hamnen idag som erbjuder flytande naturgas LNG. Sedan drygt ett år tillbaka finns möjligheten att bunkra LNG i Nynäshamn, vilket utnyttjas av fartyget Viking Grace – den enda kunden än så länge, säger Henrik Widerståhl.

LNG som fartygsbränsle innebär betydligt lägre utsläpp av framför allt svaveldioxid och partiklar men även kvävedioxid och koldioxid. Stockholms Hamnar medverkar i miljöinitiativet World Port Climate Initiative, inom ramen för International Association of Ports and Harbours i syfte att främja LNG som fartygsbränsle.

– Norvikprojektet är beslutat och klart men villkoren för buller och muddring m m ska upp i miljödomstolen i dagarna.

Vilka trender ser du för framtiden?

– En tydlig trend för framtiden är att fartygen blir större. Därför måste hamnarna byggas om. Stockholmsregionen växer och sjöfarten är mest miljövänligt transportalternativ.

Av Lena Sonne


Läs mer