Breddad Suezkanal onödigt prestigeprojekt

augusti 10, 2015 Ekonomi , Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Breddningen av Suezkanalen som ska öka transportledens kapacitet och minska fartygens restid med flera timmar sågas av transportexperter skriver Bloomberg News.

Jätteprojektet har bara tagit 12 månader men kostat omkring 71 miljarder kronor och har lanserats som ett stort prestigeprojekt av den egyptiska militärregeringen, skriver Bloomberg.

Transportanalytiker har inte hört talats om några krav om utökad kapacitet från de rederier som använder sig av kanalen. Antalet fartyg som trafikerar kanalen är fortfarande 20 procent lägre än innan finanskrisen 2008.

Den egyptiska regeringen har inte offentliggjort några beräkningar på hur de förväntar sig att kanalutbyggnaden ska bli en lönsam investering. Enligt egyptiska myndigheter förväntas trafiken öka till närmare 100 fartyg om dagen 2023 och breddningen ska möta denna ökade efterfrågan.

Men enligt Bloomberg finns inga prognoser om en så kraftig trafikökning. I så fall blir breddningen ett extremt dyrt fiasko för ett land där stora delar av befolkningen närmast lever på svältgränsen.

Läs mer: 

Testkörning gjord av nya Suezkanalen


Läs mer