Siemens köper tillbaka sina industrilokaler i Finspång

augusti 10, 2015 Ekonomi , Fastigheter

Siemens utnyttjar den möjlighet som fanns i kontraktet med Skandrenting, Erik Selin Fastigheter AB, och köper tillbaka alla sina industrilokaler i Finspång efter 14 år.

Fastigheterna såldes 2001 och har sedan dess hyrts av företaget. Det gäller samtliga fastigheter inom Siemens industriområden i Finspång, utom Dalen och Finspångs Slott, som hela tiden varit i företagets ägo.

Återköpet genomfördes 1 juli 2015. Fastigheterna som omfattas att återköpet består av 383.400 kvm mark och 113.900 kvm lokalyta.

I och med detta köp äger Siemens samtliga fastigheter i Finspång där företaget bedriver verksamhet.

Under början av 2000-talet blev det mode att sälja ut och hyra sina industrilokaler. Siemens återköp är ett steg i samma riktning, mot eget ägande, som många handelsaktörer valt att göra med sina logistikanläggningar de senaste åren.


Läs mer