Bra årsavslut för åkerierna

december 12, 2014 Ekonomi , Logistik , Transport

Sveriges Åkeriföretags trendanalys Åkeribarometern visar ökad efterfrågan för åkeriföretagen under årets sista kvartal. Drygt 30 % av svarande åkerier uppger att de sett ökad efterfrågan de tre senaste månaderna.

Nu presenteras den senaste Åkeribarometern med resultat för fjärde kvartalet 2014. Årets sista kvartal brukar innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen och 2014 är inget undantag

Största ökningen, nästan 36 procent, ser åkarna inom inrikestransporter och nationella transporter. Den sammanlagda produktionen hänger i princip med, och ökar med ungefär 29 procent. Inom internationella trnasporter ser däremot bara 14 procent av de svarande en ökad efterfrågan. 

Oförändrade priser

Trots den ökande efterfrågan uppger över 80 procent av de svarande att priser är oförändrade, 12 procent uppger till och med att priserna sjunkit. Även här är det tuffast inom internationella transporter, där 14,3 procent anger att de fått sänka priserna siste kvartalet.

Saknas tjänstemän

Antalet anställda följer samma utveckling som priserna, 73 procent uppger oförändrat antal anställda och 15,4 procent minskar personalstyrkan. Samtidigt uppger nästan en tredjedel av företagen brist på tjänstemannapersonal.

– Det är helt rimligt att en fallande prisutveckling påverkar antalet anställda. Här ser vi att våra medlemsföretag behöver bli bättre på att ta betalt för de tjänster och den kvalitet de levererar. Intressant att notera att det även saknas kompetens på tjänstemannanivå, kommenterar Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

– Här sticker den internationella trafiken ut, där drygt 28 procent anger att försäljningspriserna förväntas öka. Välförtjänt, internationella transporter är i dagsläget för billiga.

– Tyvärr är det kämpigt med lönsamheten i branschen generellt, och internationella transporter i synnerhet. Men vi ser ändå att 21 procent av de svarande som kör internationellt anger god lönsamhet- kul!

Sammanfattningsvis menar Ulric Långberg att avslutningen på året är en intensiv period

– Nästa år förväntas inledas med sjunkande efterfrågan, som det brukar vara.


Läs mer