Arlanda byggs ut för 13 miljarder

december 12, 2014 Ekonomi , Infrastruktur , Miljö/CSR

Efter domen från Mark- och miljööverdomstolen i slutet av november kan arbetet med att bygga ut Arlanda flygplats ta ordentlig fart. Totalt under perioden 2014-2043 uppskattas investeringsvolymen enbart för terminalutvecklingen till drygt 13 miljarder kronor, varav knappt 7 miljarder avser den första etappen.

Till detta kommer omfattande kringinvesteringar i ett framtida Airport City.

Domen innebär att Arlanda nu kan växa och på sikt även ta över mer passagerare från det omstridda Bromma. I motsats till Bromma har Arlanda snabb och spårbunden trafik till centrala Stockholm. Köerna från Bromma gör nu att restiden ofta blir lägre via Bromma.

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört vilka skydds­åtgärder som krävs för buller från flygverksamheten, t ex villkor för inflygningsprocedurer, flygvägar och bullerskyddsåtgärder. I korthet innebär domen att plan som ska landa på Arlandas tredje bana får fortsatt rak inflygning. Dessutom slipper flygplatsen n att räkna in påverkan från biltrafik till och från flyget i villkoren för klimatpåverkan.

– För oss var domen en stor lättnad. Vi kommer att fortsätta att minska våra koldioxidutsläpp och framtidens plan kommer att bullra mindre än dagens. En miljödom som skulle ha tvingat oss att minska trafiken påtagligt hade varit förödande för Sverige, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Arlanda, i ett pressmeddelande.

Swedavia planerar nu att investera 13 miljarder kronor fram till 2043 för att uppgradera Stockholm Arlanda Airport i linje med den förväntade ökningen av resenärer.

Mer än hälften av de 13 miljarderna ska investeras fram till 2023 för att ge såväl resenärer som servicefunktioner och flygplan mer utrymme.

Den långsiktiga planen är uppdelad i etapper. Den första etappen sträcker sig över tio år. Konkret omfattar utvecklingsplanen bl a en ny pir i Terminal 5 som är dimensionerad för att hantera större flygplan för långdistansdestinationer, utbyggd säkerhetskontroll kommersiella ytor,fler terminalnära parkeringsplatser samt ett helt nytt miljöanpassat driftområde.

Källor: Swedavia, Mark- 0ch miljööverdomstolen, DN


Läs mer