Arbetsdomstolen kräver in bevis om Andreassons Åkeris F-skattare

januari 17, 2014 Ekonomi , Transport

Arbetsdomstolen (AD) har begärt kopior på de fakturor som skickats till Andreassons Åkeri från företagets bemanningsbolag Zimit. AD vill också ha utskrifter som visar de östeuropeiska chaufförernas körtider.

I den pågående tvisten mellan Transportarbetarförbundet och Andreassons Åkeri i Veddige, har AD begärt att Andreassons lämnar in kopior på alla fakturor som inkommit från dess bemanningsföretag Zimit Transportförmedling mellan oktober 2010 och oktober 2012.

AD vill också ha utskrifter som visar chaufförernas körtider under samma period.

Zimit är det bolag som bemannat Andreassons ca 150 dragbilar med östeuropeiska chaufförer, vilka enligt företaget officiellt varit egna företagare. Transport anser att de i själva verket varit anställda av Andreassons, och det är detta tvisten gäller. Förbundet har stämt Andreassons på 20 miljoner SEK för brott mot kollektivavtalet.

Tidigare begärde Transport att få ut handlingarna, men fick nej. Då yrkade man att AD skulle begära ut dem, och domstolen har nu gått fackförbundet till mötes.

Andreassons har nu på sig till den 10 februari att lämna in handlingarna.


Läs mer