Rekordår för Emirates SkyCargo

januari 15, 2014 Ekonomi , Logistik , Transport

Emirates SkyCargo, ett av världens största flygfraktbolag, växte under 2013. Fraktnätverket fick fyra nya destinationer och flottan utökades med tre nya fraktmaskiner

Emirates SkyCargos skandinaviska fraktnav finns sedan fyra år på Göteborg Landvetters flygplats. Under 2013 utökades bolagets fraktlinjer med bl a Hanoi, Chicago och Quito, samtidigt som betydande fraktkapacitet tillkom på nya passagerarlinjer, däribland till Stockholm, Arlanda. Totalt betjänar fraktflottan 43 destinationer.

En av fraktdivisionens specialiteter är att transportera temperaturkänsliga varor i sin Cool Chain Premium service, CSafe. Under 2013 fraktades över 4000 ton känsliga farmaceutiska varor och hälsoprodukter på detta sätt.

Genom samarbetet med australiska Qantas från i mars 2013, kan Emirates SkyCargo och Quantas Freight frakta varor till mer än 200 destinationer på sex kontinenter.

Under 2013 ökade Emirates SkyCargos intäkter med 8 procent till drygt 18 miljarder SEK. Fraktmängden ökade under verksamhetsåret 2012/2013 med 16 procent till 2,1 miljarder ton på en internationellt krympande fraktmarknad. Emirates SkyCargo rankades av IATA som världens ledande bolag när det gäller tidtabellslagda frakttonkilometer.

Under 2014 kommer Emirates SkyCargo att flytta till Dubais nya storflygplats Dubai World Central Al Maktoum International Airport, vilket kommer att öka bolagets kapacitet och konkurrenskraft väsentligt.


Läs mer