Ännu ett svenskt gruvbolag illa ute

augusti 13, 2014 Ekonomi , Produktion

Dannemora Mineral AB, som driver den återöppnade medeltida järnmalmsgruvan i Dannemora i norra Uppland, tycks nu följa norrbottniska Northland i spåren mot nedläggning och hotande konkurs p g a dagens låga globala malmpriser.

Så här skriver bolaget i ett färskt pressmeddelande:

“I syfte att kunna slutföra aktiviteterna med att finna en långsiktig finansieringslösning har Dannemora Mineral lämnat in ansökan till Uppsala Tingsrätt om förlängd företagsrekonstruktion. Förlängning ansöks för tre månader, fram till den 13 november 2014, då bolaget beräknas kunna avsluta pågående aktiviteter och därmed rekonstruktionen.

Den initiala företagsrekonstruktionen beviljades av Uppsala Tingsrätt för tre månader, fram till den 13 augusti 2014.

Grundorsaken till rekonstruktionsförfarandet och den nu gjorda ansökan om förlängning är bolagets behov av kapital för att tillgodose löpande likviditetsbehov samt start av nödvändiga investeringsprojekt för att säkra bolagets framtida verksamhet.

Rekonstruktionen avser koncernens moderbolag Dannemora Mineral AB samt dotterbolaget Dannemora Magnetit AB.

Malmen från Dannemora skeppas sedan ett par år vi Hargs hamn dit den fraktas på järnväg.

Leverantörsskulderna uppgår idag till ca 200 miljoner och ett kapitalstillskott på omkring 1 miljard anses behövas för att trygga fortsatt drift.

Samtidigt har konjunkturen i Kina, som drivit världsmarknadspriset på järn, försvagast ytterligare på sistone.

Därför ser det onekligen mörkt ut för denna, liksom andra nyöppnade gruvor i Sverige.


Läs mer