Alecta och Bockasjö bildar nytt logistikfastighetsbolag

februari 15, 2016 Ekonomi , Fastigheter , Logistik
Alecta och Bockasjö bildar nytt logistikfastighetsbolag
På bilden ser vi styrelsen i Logistikfastigheter Sverige AB: Från höger: Frans Heijbel Alecta, Joakim Hedin Bockasjö AB, Thomas Dansk Alecta och Paul Frankenius Bockasjö AB

Styrelsen i nya Logistikfastigheter Sverige AB, från höger: Frans Heijbel Alecta, Joakim Hedin Bockasjö AB, Thomas Dansk Alecta och Paul Frankenius Bockasjö AB.

Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta bildar ett gemensamt logistikbolag, Logistikfastigheter Sverige AB. Avtalet innebär ett tillskott med pensionskapital till logistikfastigheter.

Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildar ett gemensamt nytt logistikbolag för att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien.

Det nya bolaget får namnet Logistikfastigheter Sverige AB och ägs till lika delar mellan parterna.

– Bockasjö kommer att fortsätta utveckla fastigheter, som sedans säljs och till det gemensamma bolaget, berättar Joakim Hedin, vd Bockasjö för Intelligent Logistik.

Logistikfastigheter Sverige får option på samtliga nya logistikfastigheter som Bockasjö AB kommer att uppföra i framtiden. Bockasjö har en betydande portfölj med planerade projekt, bland annat byggnation av fem större logistikfastigheter i anslutning till Göteborgs Hamn. Det första bygget drar igång i maj och är ett 25 000 kvm spekulationsbygge som ska stå klart för inflytt under första halvan av 2017.

Alecta är Sveriges största pensionsbolag med ett förvaltat kapital om ca 730 miljarder. Alecta är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina 2,1 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

– Genom samarbetet får vi exponering mot den intressanta logistiksektorn och med en erfaren partner som Bockasjö har vi alla möjligheter att utveckla vårt gemensamma bolag, säger Thomas Dansk, Asset Manager på Alecta och ordförande i det nybildade Logistikfastigheter Sverige, i ett pressmeddelande.

– Avtalet gör att vi kan frigöra kapital till att utveckla markområden, inte minst på Hisingen, och ta en strategisk positionering. Logistikfastighetsutveckling kräver kapital, och kapital har Alecta gott om. Det blir en vinn-vinn-situation för bägge bolagen, säger Joakim Hedin, som även blir vd i det nya bolaget, utöver sin vd-position i Bockasjö.

Som en första affär köper Logistikfastigheter tre större fastigheter från Bockasjö AB. Dessa omfattar en total uthyrningsbar yta om 116 000 kvadratmeter och är strategiskt belägna på Landvetter flygplats, i Arlanda Stad vid Arlanda flygplats samt invid E6 i Helsingborg. Bockasjö kommer att fortsätta förvalta logistikfastigheterna åt det nya bolaget.

– Så det blir ingen skillnad i praktiken för de befintliga kunderna.

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Bolaget fokuserar främst på att bygga större logistikfastigheter åt TPL-aktörer och egenanvändare.

Av Hilda Hultén


Läs mer