370 miljoner i EU-stöd till svensk infrastruktur

augusti 19, 2014 Ekonomi , Infrastruktur , Sjöfart , Transport

Sverige föreslås få ca 370 miljoner SEK i EU-stöd till infrastrukturprojekt inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket.

TEN-T syftar till att knyta samman Europas infrastruktur och den totala tilldelningen är nära 3 miljarder SEK.

– Att Sverige får ta del av stöd på över 10 procent av den totala budgeten är en framgång och tydligt tecken på att Sverige håller en god kvalité på projekt och genomföranden, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Efter att TEN-T Financial Assistance Committee nu röstat om fördelningen av pengarna tas det formella beslutet av kommissionen preliminärt i början av hösten.

De 15 projekt med svenska aktörer som föreslås få finansiering :

 • Centrala flygledningstjänster
 • Samordning för att påskynda införandet av SESAR
 • Botniska korridoren och Sundsvalls logistikpark
 • ITS plattformsprojekt
 • ITS korridorprojekt
 • LNG i Östersjöhamnar
 • MOS – Skrubber för Göteborg-Immingham
 • MOS – Skrubber för Göteborg-Ghent
 • Bro i Malmö hamn
 • Into the Future – Baltic SO2lusion (LNG-tanker)
 • MOS – upprustning Trelleborg Swinoujscie
 • Biometan och LNG i Norrland
 • Vätgasstationer HIT 2 – bl.a. TEN-T korridoren Skandinavien-Medelhavet
 • E4 vid Ljungby
 • Snabbladdare för elfordon vid E6 och ev E4 Helsingborg – Stockholm

Flera av projekten har miljöfrämjande inriktning t ex investeringar i anläggningar för alternativa bränslen och laddning av elfordon.

Några av projektpengarna tilldelas Trelleborgs hamn och Malmö hamn, två av fem Core-hamnar som särkilt prioriteras.

Utpekade CORE-hamnar i Sverige är: Stockholms Hamnar, Göteborgs hamn, Luleås hamn, Trelleborgs hamn och Malmö via hamnbolaget CMP.

– Sverige har lyckats få med så många som fem hamnar, säger Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar.

– I jämförelse med andra nordiska länder har vi lyckats mycket bra.


Läs mer