Omstridd byggstart för Förbifart Stockholm

augusti 19, 2014 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur

Striden om Förbifart Stockholm skärps inför valet. En färsk opinionsundersökning beställd av Miljöpartiet visar att ungefär dubbelt så många stockholmare vill se ökad satsning på kollektivtrafik mot den andel som prioriterar Förbifart Stockholm.

Nu JO-anmäler också Vänsterpartiet byggstarten av det omstridda motorvägsprojektet. När byggstarten nu sker bara dagar före valet , återstår fortfarande rättsprövningar av väsentliga delar av projektet. Enligt anmälan bör JO utreda om valet av tidpunkt för byggstarten hänger samman med politiska påtryckningar om att komma igång med Förbifart Stockholm innan valet i september.

– Den sittande regeringen i såväl Sverige som Stockholms stad har uttryckt att Förbifart Stockholm ska bli en valfråga och en officiell byggstartsceremoni försvårar för en ny regering att stoppa bygget. Vi fruktar att Trafikverket här gett efter för påtryckningar från minister Elmsäter-Svärd, statsminister Reinfeldt och finansborgarråd Nordin. Det vore i så fall felaktigt. Ministrar ska inte styra över saker som myndigheter har att besluta om, och myndigheter ska inte ge efter för politiska påtryckningar i egna beslut, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare Vänsterpartiet i Stockholms stad.

– De juridiska prövningar som är kvar att göra är av så grundläggande att Trafikverket inte kan utgå ifrån att Förbifart Stockholm över huvud taget kommer att kunna byggas så som nu planeras. En tidig byggstart kan bli dyr för skattebetalarna, eftersom arbeten påbörjas som i ett senare behöver återställas, säger Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

– Det är förkastligt att börja bygga den klimatfarliga motorvägen Förbifart Stockholm innan den juridiska processen är klar och väljarna har fått säga sitt i allmänna val. Alla beräkningar visar att trafiken och köerna kommer att öka med den dyra motorvägen. Miljarderna borde istället läggas på att bygga ut kollektivtrafiken, säger Jens Holm, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet och riksdagsledamot.


Läs mer