Nya tillväxtmål för Göteborgsregionen

mars 11, 2014 Ekonomi , Logistik , Logistiklägen
Nya tillväxtmål för Göteborgsregionen

Till vänster syns det som idag räknas som Göteborgs lokala arbetsmarknad. Till höger den lokala arbetsmarknaden år 2030 enligt målen i den nya strategin Hållbar Tillväxt.

Göteborgsregionen växer snabbare än väntat och nu skruvas tillväxtmålen  upp med 20 procent, jämfört med de gamla från 2006. Det övergripande målet är att år 2030 bli en integrerad pendlingsregion och regional marknad med 1,75 miljoner invånare och att kraftigt förtäta regionen. 

Det är något av innehållet i den nya tillväxtstrategin som Göteborgsregionens kommunalförbund och Business Region Göteborg har tagit fram.

De senaste åren har Göteborgsregionen växt mer än väntat. Verkligheten har överträffat målen för både befolkningsökning, antal boende och arbetsplatser. Även pendlingen har ökat längs alla stråk. Som exempel kan nämnas att pendlingen från Trollhättan till Göteborg bara under 2012 ökade med hela 22 procent.

– Modern forskning visar tydligt att stora stadsregioner har bättre förutsättningar att skapa hållbar tillväxt än mindre. Invånare får fler karriärmöjligheter och med storleken följer ett bredare och mer motståndskraftigt näringsliv, som bättre kan hantera förändringar i konjunktur och struktur, säger Henrik Einarsson, chef för Analys och Strategi vid Business Region Göteborg.

60 000 nya arbetsplatser centralt
Kärnan i Göteborgsregionen utgörs av Göteborgs centrala delar. Här finns flera av regionens största arbetsplatser, men också ett brett utbud av kommersiell service, kultur och nöjen.

– Vi har under en längre tid sett att allt fler vill bo och/eller jobba i centrala lägen. Verkligheten har överträffat de tidigare tillväxtmålen för boende och arbetsplatser i kärnan med råge, säger Henrik Einarsson.

Därför antogs ett nytt mål om 45 000 nya boende och 60 000 nya arbetsplatser fram till år 2030 i den nya tillväxtstrategin. Ett riktmärke för regionens totala behov av nya arbetsplatser är 110 000 fram till år 2030.

Det har också bildats ett nytt forum för dialog och för att identifiera knäckfrågor som är kopplade till stadsutveckling; Stadsutvecklingsrådet. Rådet består av representanter från näringslivet och företrädare från Göteborgs Stad, och är inte beslutsfattande. Business Region Göteborg, som neutral part, håller i ordförandeskapet.


Läs mer