1700 kom till årets Transportforum

januari 14, 2016 Ekonomi , Forskning , Infrastruktur , Transport
1700 kom till  årets Transportforum
Transportforums inledningsseminarium var som vanligt välbesökt. Foto Lena Sonne.

Transportforums inledningsseminarium var som vanligt välbesökt. Foto Lena Sonne.

1700 transportintresserade kom till årets Transportforum i Linköping

 

Nästan 1700 deltagare kom till årets Transportforum i Linköping den 12-13 januari i VTIs regi. Där kunde de välja mellan 90 olika sessioner under de två dagarna .

Infrastrukturminister Anna Johansson, som var inledningstalare, ansåg att Sverige står inför dubbla transportutmaningar; klimatutmaningen som kräver minskade utsläpp från transporter och samtidigt en befolkningsökning som kommer att kräva ökade transporter.
Ett av de stora ämnena på sessionerna var hur de nya stambanorna ska finansieras.
Anna Johansson ansåg att Sverige står inför dubbla transportutmaningar; klimatutmaningen som kräver minskade utsläpp från transporter och en folkökning som kräver ökade transporter. Foto Lena Sonne

Anna Johansson ansåg att Sverige står inför dubbla transportutmaningar; klimatutmaningen som kräver minskade utsläpp från transporter och en folkökning som kräver ökade transporter. Foto Lena Sonne

– Vi har behov som vida överstiger det utrymme vi har i budgeten, sa Anna Johansson.

Förutom lånefinansiering hoppades hon på ett brett deltagande från näringslivet.
Sverigeutredaren H-G Wessberg sa, apropå de ökande  kostnaderna för höghastighetsbanor att de 330 miljarder de beräknas kosta inte får avskräcka från en satsning som enligt honom ändå är nödvändig.
Anna Johansson gjorde klart att regeringen är fast besluten att starta bygget av nya höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.
Sessionen om höghastighetsbanan lockade också flest deltagare bland första dagens sessioner. Den blev fullsatt och ett 30-tal personer fick inte plats.
Anna Johansson  pekade också på att sjöfarten är ett transportslag med ledig kapacitet.
Hon aviserade också att 74 ton kommer att bli en ny viktklass för tyngre fordon, med start 2017.
Vägslitageavgifter är under utredning, men några detaljer om kostnaden eller vilka vägar som kommer att omfattas kommer inte att  offentliggöras förrän de bägge utredarna kommer med sitt förslag i december.
 
 

Läs mer