Vinnare och förlorare i detaljhandeln

mars 7, 2019 E-handel , Handel

Detaljhandeln växte med 2,7 procent under 2018 och e-handeln nådde en ny milstolpe i och med att all tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln skedde på nätet. Lönsamheten ökar för detaljhandeln, men spridningen mellan de företag som tjänar mest och de som går med förlust ökar, det rapporterar HUI Research.

Resultatet av detta är att 6 000 butiker försvunnit under perioden 2011-2018, enligt rapporten BUN (Butikskedjornas Utveckling & Nyckeltal) avseende det fjärde kvartalet 2018.

Detaljhandeln fortsätter trenden med positiv utveckling och tillväxten skrevs till 2,7 procent avseende 20181.

E-handelns tillväxt uppmättes till 15 procent jämfört med föregående år och 2018 kom att bli en betydande milstolpe för e-handelstillväxten. Under 2018 stod nämligen e-handelsförsäljningen för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln.

Detaljhandelns lönsamhet har ökat något sedan finanskrisen, men spridningen blir allt större mellan de företag som tjänar mest och de som går med förlust. E-handelns rörelsemarginal är på väg upp, men är fortfarande lägre än den fysiska handelns.

– Handelns snabba omställning till det digitala med bland annat e-handel och ökad automation kräver investeringar och vi ser att många aktörer har svårt att hänga med i tempot. Detta leder till en ökad polarisering mellan de mest lönsamma och de olönsamma företagen, kommenterar Josef Gäreskog, analytiker HUI Research.

Antalet butiker minskar i nästan alla branscher, undantaget dagligvaruhandeln som har en stabil utveckling och heminredningshandeln respektive apotekshandeln som har en positiv utveckling. E-handelns arbetsställen ökar kraftigt, vilket i praktiken innebär fler företag, kontor och lager. Antalet anställda har trots tappet avseende antal butiker inte utvecklats negativt under de senaste åren utan ökar tvärtom i flera branscher och är stabila i de övriga, undantaget skohandeln som tappar anställda.

Tabellen nedan illustrerar trendkurvan för respektive bransch avseende de senaste åren. Källa: HUI


Läs mer