Jenni Ranhagen ny kanslichef på Näringslivets transportråd

mars 11, 2019 Arbetsmarknad

Guy Ehrling kommer efter 12 år på posten som kanslichef på Näringslivets transportråd att sluta. Jenni Ranhagen har rekryterats som ny kanslichef.

Jenni Ranhagen kommer närmast från Jernkontoret där hon har arbetat som rådgivare med ansvar för transportfrågor och branschstatistik. Hon har även flerårig erfarenhet från statlig myndighet och regeringskansliet.

Kanslichefen företräder rådet i omvärldskontakter genom deltagande i möten anordnade av exempelvis regeringskansliet, Riksdagen och transportmyndigheterna, deltar i referensgrupper samt utformar remissvar och andra skrivelser och ställningstaganden i samråd med medlemsföretag och styrelse.

– Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna och styrelsen i NTR driva och utveckla frågor som är viktiga för transportköparna, säger Jenni Ranhagen.