Två dagars logistikutveckling

oktober 18, 2017 E-handel , Events , Forskning , IT/Teknik , Logistik , Utbildning

Tuffa logistikutmaningar i modebranschen och lärdomar från tio års arbete med sälj- och verksamhetsplanering på SKF. Det är två av höjdpunkterna i programmet när Chalmers och PLAN samlar akademin och näringslivet under två dagar, för att presentera den senaste utvecklingen och forskningsfronten inom logistikområdet.

Teori möter praktik på PLAN:s forsknings- och tillämpningskonferens den 25-26 oktober, som i år hålls på Chalmers Tekniska Högskola. Robin Hanson, medarrangör och forskare på Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, pekar på att konferensen ger en översikt av mycket av vad som händer inom logistikområdet i Sverige – både i forskningsvärlden och industrin.

– Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte, en mötesplats där man kan träffa många intressanta och extremt kunniga människor. Jag tycker att vi har ett väldigt spännande och program i år. Bredden är stor: vi har presentationer inom alltifrån sjukvårdslogistik till hamnlogistik, och två intressanta keynote speakers i form av Lars Hultén från Swisslog och Maria Helmroth från Lindex, säger han.

FAKTA: Forsknings- och tillämpningskonferensen 2017

Den 25-26 oktober 2017 bjuder Logistikföreningen PLAN och Chalmers Tekniska Högskola in till forsknings- och tillämpningskonferens i Göteborg. Konferensen ger en överblick över fronten i den svenska logistikforskningen, och i programmet – som är uppdelat i parallella spår – finns bidrag för både näringslivet och för offentlig sektor.


Läs mer