Stämmer Trafikverket på 120 miljoner

maj 11, 2015 Åsikt , Ekonomi , Infrastruktur

Jänrvägsbolaget Infranord stämmer Trafikverket på 120 miljoner SEK för bristande underlag och felaktiga uppgifter om järnvägens skick på Norra stambanan. 

Det är det statliga järnvägsbolaget Infranord som stämmer Trafikverket för felaktiga uppgifter om trafiken och skicket på Norra stambanan, avslöjar programmet “Kaliber” i Sveriges Radio. En förlikning i ett snarlikt ärende tvingade i fjol Trafikverket att betala 131 miljoner till järnvägsentreprenören Strukton Rail.

– Vi hade prissatt en järnväg som såg ut på ett sätt, men när vi började jobba så såg vi att det var ett helt annat skick, säger Strukton Rails vd Robert Röder till Sveriges Radio.

I förlikningen konstaterades att Trafikverket hade lämnat felaktiga uppgifter om banans skick. Även Infranord hävdar nu att slitaget på banan var mycket större än de fått information om.

Att tvister som denna går till domstol är ovanligt och ett tecken på en dåligt utförd upphandling, säger upphandlingsexperten Pär Cronhult till Sveriges Radio.

– Att göra en upphandling är ungefär som att lägga räls och gör man ett slarv från början så leder det naturligtvis till dyra reparationskostnader.

En kritik som Trafikverkets tillförordnade generaldirektör Torbjörn Suneson inte håller med om.

– Det måste vara tydligt för entreprenörerna att vi inte tvekar att gå till domstol för att vara rädda om skattemedel, säger han.

Bristande underlag om underhållsbehov

I samband med regeringens miljardsatsning på järnvägen i vårbudgeten kom tung kritik om att Trafikverkets bristande underlag gjorde det omöjligt att säga var pengarna skulle göra mest nytta. Läckor från en utredning om järnvägens organisation hävdade att verket saknar styrning och effektivitet.

– Vi får hela tiden remisser från Trafikverket och andra om underhåll och det enda vi kan svara är att det kanske behövs, men det framgår inte av underlaget som är av otillräcklig kvalitet, sade Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på Statens väg- och transportforskningsinstitut, då till TT.

Källa TT


Läs mer