Nytt lager vässar Coops näthandel  

november 6, 2017 E-handel , Fastigheter , Intervjun , IT/Teknik , Lager
Nytt lager vässar Coops näthandel  
Hjärtat i lagret är ett 300 meter långt transportband som tar plastlådor med bärkassar från plocket till utleverans. Foto: Coop.

Hjärtat i Coops e-handelslager är ett 300 meter långt transportband som tar plastlådor med bärkassar från plocket till utleverans. Foto: Coop.

Från det nya lagret i Kungens Kurva försörjer Coop stora delar av Stockholm och Mälardalen med livsmedel inhandlade på nätet. 

– Planen är att växa geografiskt, säger Niklas Zeitlin, operativ chef för Coops e-handel.

E-handeln med livsmedel fortsätter att växa kraftigt. Den senaste prognosen från HUI pekar på en omsättning på 7 miljarder SEK för näthandlade livsmedel under 2017.

– Marknaden för lösplock med hemleverans har i princip vuxit med 40 procent per år sedan 2005 och marknaden är långt ifrån mättad. Troligtvis kommer vi att se en liknande tillväxttakt i flera år framöver, säger Niklas Zeitlin, head of online operations på Coop.

I maj flyttade livsmedelskedjan Coop sin e-handelslogistik från Högdalen till en så kallad darkstore i “handelsmeckat” Kungens Kurva. Flytten innebär en tredubbling av kapaciteten för Coops e-handel. Begreppet darkstore myntades i Storbritannien och innebär att lagret är ett plocklager för löskolliplock uteslutande till e-handel. Att lagret kallas för darkstore är delvis missvisande, menar Niklas Zeitlin.

– Det kommer säkerligen bli fler darkstores. Nu har vi ett väldigt bra “blueprint” för hur vi ska utforma våra e-handelslager, säger Niklas Zeitlin. Foto: Coop.

– Det kommer säkerligen bli fler darkstores. Nu har vi ett väldigt bra “blueprint” för hur vi ska utforma våra e-handelslager, säger Niklas Zeitlin. Foto: Coop.

– Namnet för tankarna till en butik men det är ett utpräglat lager och handlar inte om något butiksplock, som annars är en vanlig lösning i e-handel med livsmedel. Skillnaden mot ett centrallager är att det är ett betydligt mindre lager som uteslutande försörjer slutkund.

Inflödet av varor liknar flödet till en vanlig butik. Kolonialvaror kommer från centrallagret i Bro och färskvaror från lagret i Västerås.  Klockan 05.00 på morgonen hämtar Coop delar av dagsbehovet av kött, fisk grönsaker och frukt hos lokala grossister, för manuell beredning och packning i darkstore-lagret.

– Eftersom vi kör med dagen efter-leveranser så vet vi vid dygnsbrytet varje kväll exakt vilka volymer vi ska leverera nästa dag. Att beställa färskvaror lokalt minskar svinnet och kortar ledtiderna för oss.

I det 6 000 kvm stora lagret är hälften av ytan tempererad och hälften så kallat “torrlager”. Lagret är bara hälften så stort som de största storhandelsbutikerna som kan var upp emot 12 000 kvm, men internlogistiken och de fysiska processerna är smart planerade för att kunna hantera stora volymer och varierande orderstruktur.

– Vi har pallställ med flowracks som gör att vi kan fylla på plockhyllorna bakifrån, samtidigt som ordrar plockas framifrån.

Hjärtat i intralogistiken är ett 300 meter långt transportband som går från plocket till utleveransen, där plockkollin i form av bärkassar transporteras i plastlådor.

– Transportbandslösningen och mjukvaran gör att alla kollin hamnar på rätt bil och i rätt ordning. Vi har också byggt in en dynamik i plocket och transportbandets utformning som gör att vi snabbt kan ställa om flödena när vi behöver förändra våra volymer. När Niklas Zeitlin skulle skissa upp utformningen av lagret fanns det inte så många förebilder att titta på.

– Det finns inga “dummies” för mindre e-handelslager för livsmedel. Jag fick utgå från internationella förebilder som hanterar betydligt större volymer och mina egna erfarenheter av effektiva plocksystem.  

I Coops koloniallager i Bro används röststyrning i plocket, men inte i Kungens Kurva.

– Vi använder paddor, handenheter och fingerscanners, men plocket är manuellt. Vi har testat flera plocktekniker men vi har så hög precision att voice-teknik bara skulle göra plocket långsammare. Det finns inga kvalitetsvinster att göra med röstteknik i vår verksamhet i nuläget.   

Lagret försörjer idag Storstockholm och delar av Mälardalen. Nyligen tecknade Coop ett avtal med Widrikssons om att utöka e-handelsleveranserna till Göteborg. Niklas Zeitlin är vag kring Coops planer på att starta fler darkstores.

– Planen nu är att växa geografiskt och försörja en större marknad från Kungens Kurva. Men det kommer säkerligen bli fler darkstores. Nu har vi ett väldigt bra “blueprint” för hur vi ska utforma våra e-handelslager.

 

Av Hilda Hultén

 

Ur Intelligent Logistik nr 6 2017

 


Läs mer