Logistic Contractor bygger åt Apotea i Morgongåva

maj 2, 2017 E-handel , Events , Fastigheter , Logistik
Logistic Contractor bygger åt Apotea i Morgongåva
Pär Svärdson, vd Apotea, inledningstalar på Intelligent Logistiks heldagsseminarium Logistikläget 2007, fredagen den 19 maj på Finlandshuset i Stockholms city. Foto: Apotea.

Pär Svärdson, vd Apotea, inledningstalar på Logistikläget 2007, fredagen den 19 maj 2017. Finlandshuset, Stockholm. Foto: Apotea.

Logistic Contractor har tecknat avtal med Morgongåva företagspark och bygget av en ny distributionsanläggning på 38 000 kvm i Morgongåva väster om Uppsala. Hyresgäst blir e-handelsapoteket Apotea.

– Det känns positivt att få återvända till Morgongåva företagspark och bygga för Apotea igen. Så sent som 2014 uppförde vi en byggnad på 5 000 kvm åt dem som de nu har vuxit ur. Arbetet med den nya anläggningen är redan påbörjat och vi planerar för överlämning till kunden under februari 2018, säger Sandu Nylmon, kalkylchef på Logistic Contractor till Fastighetsnytt.se

Med bokdistribution som bas har den lilla orten i Uppland på ett decennium utvecklats till ett av Sveriges intressantaste e-handelscentra.

Pär Svärdson, vd Apotea, och årets vinnare av Postens Logistic Award, är inledningstalare på Intelligent Logistiks heldagsseminarium Logistikläget 2007 fredagen den 19 maj på Finlandshuset i Stockholms city.


Läs mer