Åtta regioner går vidare i kampen om batterifabriken

Åtta regioner går vidare i kampen om batterifabriken
PeterCarlsson_Tesla

Peter Carlsson, vd Northvolt.

Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad-Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås är de svenska lägen som kan bli aktuella för den första europeiska fabriken för litiumjonbatterier.

Därtill har håller Northvolt även dialog med kommunerna Kotka-Hamina och Vasa i Finland. I juni-juli kommer två lokaliseringar vara kvar och slutligt beslut kommer senare under året, det berättade Peter Carlsson,vd för Northvolt, på en webbsänd presskonferens på torsdagen.

I början av mars presenterades Northvolts plan att bygga Europas största batterifabrik. Northvolt möttes av ett stort intresse från såväl offentligt som privat håll, och har fört diskussioner  med ett fyrtiotal svenska kommuner samt ett par finska om lokaliseringen av fabriken. Företagets förhoppning är att sätta spaden i marken 2018.

“Att uppföra en storskalig fabrik för batteritillverkning ställer exceptionellt höga fysiska krav. Det handlar bland annat om grundläggande förutsättningar som befintlig mark med bygglov för industriell verksamhet, access till stora mängder elkraft och tillgång till vatten för bland annat kylning samt goda förutsättningar för att klara miljöprövning och andra tillståndsprövningar.”, skriver Peter Carlsson i Di.

Även logistiska förutsättningar inklusive tillgänglighet och närhet till hamn, tågförbindelser och internationell flygplats samt en lång rad andra parametrar såsom arbetsmarknadsläget, industriell tradition i regionen, närhet till universitet och relevant forskningsmiljö påverkar vilket läge Northvolt väljer för fabriken.

Northvolt beräknar sig behöva en mängd ingenjörer inom kemi-, industri-, produktions- och elektroniksegmentet, flera från Asien eller USA där ledande specialister inom batteriproduktion finns. Förutsättningarna för att kunna attrahera denna typ av talanger till fabriken är central.

“Den kommun som vi slutligen kommer att välja för vår etablering kommer att få en ny och framtidsinriktad verksamhet som kommer att sysselsätta ca 2 500 anställda. Den samlade regionala effekten av etableringen kommer att involvera långt fler. Behovet av transporter, service och offentliga tjänster kommer att öka liksom behovet av bostäder och utbildningsmöjligheter.”skriver Peter Carlsson.

 

 


Läs mer