Extra medel till Tullverket 2018

april 9, 2018 E-handel , Logistik , Sjöfart , Transport

Regeringen tillför Tullverket ytterligare 52 miljoner kronor i år för inköp av teknisk utrustning. Syftet är att stärka Tullverkets förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor.

Utrustningen omfattar fast kameraövervakning vid vissa gränsövergångar, ny spaningsutrustning, utrustning som ger goda möjligheter till hemlig dataavläsning och stärkt forensisk kapacitet. Förslaget ingår i regeringens vårändringsbudget som presenteras 16 april.

–Regeringen prioriterar trygghet. I höstbudgeten fick Tullverket ett permanent tillskott som innebär mer personal vid gränsen. När brottsligheten blir mer avancerad ställer det högre krav på teknisk bevisning. Därför kompletterar vi årets anslag med investeringar i teknisk utrustning. För oss går det före sänkta skatter, kommenterar finansminister Magdalena Andersson.

Sammanlagt föreslås en ökning av Tullverkets anslag med 72 miljoner kronor i år. Utöver de 52 miljoner kronorna för teknisk utrustning kommer regeringen föreslå att ytterligare 20 miljoner kronor anslås till Tullverket. Tillskottet ger Tullverket möjlighet att hantera den ökade privatimporten. Kontrollerna att korrekta skatter, tullar och avgifter betalas ska öka på privatimporterade varor. Tullverket ska också förenkla för privatpersoner att betala moms på privatimport.


Läs mer