E-handelsbarometern: Livsmedel driver på växande e-handel

september 13, 2018 E-handel , IT/Teknik , Logistik

Carin Blom, analytiker, Postnord. Foto: Postnord.

Under andra kvartalet 2018 ökade e-handeln i Sverige med 14 procent, jämfört med samma period i fjol. Det är något lägre tillväxt än under första kvartalet, men fortfarande en hög tillväxt och det är livsmedelsbranschen som just nu driver på. Det framgår av E-barometern för 2018 års andra kvartal som Postnord ger ut i samarbete med Svensk digital handel och HUI Research.

E-handeln i Sverige ökade med 14 procent under det andra kvartalet 2018. Starkast tillväxt visade livsmedelsbranschen med 28 procent. Prognosen är att livsmedelshandeln på nätet kommer att omsätta 5,7 miljarder kronor 2018, vilket innebär 1,9 procent av den totala livsmedelshandelns omsättning*. Marknaden totalt sett omsätter cirka 300 miljarder kronor, vilket innebär att det finns stor potential och utrymme att växa på nätet.

Andra branscher som växte starkt under andra kvartalet var möbel- och heminredningsbranschen samt sporthandeln. De växte med 23 respektive 20 procent. De stora möbel- och inredningskedjorna i Sverige satsar allt mer på onlineförsäljning och på omnikanallösningar, men fortfarande är andelen ganska liten på nätet – endast 5 procent av all försäljning som sker online.

Ett nytt tema i E-handelsbarometern handlar om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar detaljhandeln.

Rapporten visar att många företag vill och behöver jobba mer med datainsikter för att skapa en bättre köpupplevelse för konsumenterna. Faktum är att ungefär hälften av företagen använder machine learning för att förbättra konsumentens köpupplevelse. Det vanligaste användningsområdet är att utforma individanpassade rekommendationer (15 %), att individanpassa sajten (8 %), samt att optimera och förutse konsumentens beställningar (6 %). AI kan användas för marknadsföring och analys, men även i logistik, exempelvis precision vid leveransen.

– AI kommer att revolutionera branschen och idag är vi bara i början av utvecklingen. Allt fler detaljister kommer att jobba med datainsikter, machine learning och framöver även AI i dess större bemärkelse. Idag används det främst vid marknadsföring för att personalisera budskapen, men om några år kommer det sannolikt genomsyra nästan allt inom retail, kommenterar Carin Blom, e-handelsexpert hos Postnord.

Ett annat tema E-handelsbarometerns kvartalsrapport är konsumentdriven logistik. Hela 85 procent av de som handlar på nätet vill kunna välja leveranssätt. Långt ifrån alla får möjlighet att välja leveranssätt, vilket gör att ungefär vart fjärde person avbryter sitt köp på grund av bristfälliga leveransalternativ.

– Konsumentmakten fortsätter att öka. Det är därför viktigt att förstå vad konsumenterna efterfrågar och drivkrafterna bakom beteendet. Valmöjligheterna inom leveranserna påverkar mer än vad man kan tro, kommenterar Carin Blom.

*Källa: Svensk Digital Handel, Digital mathandel 2018 

E-barometern i sammanfattning:

  • E-handeln ökade med 14 procent under andra kvartalet 2018.
  • De mest e-handlade varorna under perioden var kläder och skor (42 procent av konsumenterna e-handlade mode i snitt per månad under Q2), skönhet och hälsoprodukter (31 procent) samt mediaprodukter (24 procent).
  • Prognosen för helåret 2018 är en tillväxt om 15 procent, vilket skulle betyda att e-handeln i Sverige skulle omsätta 77 miljarder kronor.
  • Konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranser. Nästan sex av tio konsumenter vill ha sina leveranser inom två dagar.
  • 85 procent av e-handelskonsumenter tycker att det är viktigt att få välja leveranssätt.
  • 4 av 10 konsumenter får inte välja leveranssätt.
  • 1 av 4 konsumenter har avstått från att e-handla en vara för att de inte fick välja leveranssätt.

Läs mer