Swedol samlar all logistik i Örebro

september 14, 2018 Lager , Logistik , Logistiklägen

Styrelsen för multispecialisten Swedol AB har fattat beslut om att samla all logistikverksamhet i Sverige till det nuvarande logistikcentret i Örebro. Satsningen innebär en investering på cirka 150 MSEK över två år. Det utbyggda logistikcentret kommer ytterligare bidra till en ökad kapacitet och ett effektivare varuflöde.

– Vi ser stora fördelar med att effektivisera och samla all lagerhållning och distribution i Sverige till en plats. Andelen kunder som handlar via webben eller i våra integrerade butiker ökar löpande. Att vi då använder en distributionskanal istället för två innebär både kostnadsbesparingar och underlättar för kunden, kommenterar Clein Johansson Ullenvik, vd och koncernchef för Swedol AB.

Dagens logistikcenter i Örebro driftsattes 2012 och är en toppmodern anläggning med bland annat en stor Autostore-anläggning, vars kapacitet utökades 2015. I den nya anläggningen planeras för ytterligare utökning av automationsgraden.

–  Logistikcentret i Örebro är en effektiv anläggning och när vi nu bygger ut verksamheten bygger vi för framtiden, kommenterar Clein Johansson Ullenvik.

Efter utbyggnaden på cirka 10 000 kvm blir byggnaden dryga 30 000 kvm. Investeringen förutsätter att den nya detaljplanen vinner laga kraft.

Investeringen innebär att nuvarande logistikcenter i Hisingsbacka avvecklas under sommaren 2020.