Clas Ohlson kör med PostNord

februari 17, 2014 E-handel , Logistik , Transport

Nu är Clas Ohlsons stora transportupphandling klar och vinnare av kontraktet blev PostNord. Samarbetet innnebär att PostNord även tar över Norge-distributionen och de nordiska inleveranserna till centrallagret i Insjön. 

Clas Ohlson har gjort en stor transportupphandling för hela sin butiksdistribution i Norden och alla inleveranser från företagets nordiska leverantörer. Vann gjorde PostNord, och ett långsiktigt avtal är nu tecknat.

Det nya avtalet innebär att samarbetet mellan företagen breddas och fördjupas. PostNord har tidigare skött varudistribution till Clas Ohlsons 76 butiker i Sverige och 30 butiker i Finland. Nu utökas samarbetet till att även omfatta distribution till företagets 64 butiker i Norge.

– Vi är stolta över att få fortsatt och fördjupat förtroende från Clas Ohlson. Det är ett kvitto på att vi har ett starkt erbjudande på vår nordiska hemmamarknad. Vi ska använda vår breda och djupa kunskap inom logistik på varje enskild marknad för att säkerställa att Clas Ohlson har de bästa och mest effektiva nordiska lösningarna, kommenterar PostNords vd och koncernchef Håkan Ericsson i ett pressmeddelande. 

Det nya avtalet innebär även ansvar för inleveranser från nordiska leverantörer till Clas Ohlsons centrallager i Insjön i Dalarna, som försörjer alla butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och även e-handeln.

– E-handelsdistributionen ligger bunden i ett separat avtal, även det med PostNord, men tanken är att det ska införlivas i det nya avtalet när kontraktstiden löpt ut, berättar Magnus Höjman, Director of Supply Chain, Clas Ohlson för Intelligent Logistik.

Inkommande gods kommer främst med tåg med en pendellösning direkt från Göteborgs hamn. Utgående gods går främst på väg.

Av Hilda Hultén


Läs mer