Blödande Green Cargo lägger ned trafik

februari 17, 2014 Arbetsmarknad , Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Statligt ägda Green Cargo dras med olönsamhet och har beslutat att minska personalstyrkan med 600 tjänster och lägga ned trafiken på ett 50-tal platser där volymerna viker. Bland annat läggs godsterminalen i Kalix ned i april 2014. Bolaget skyller bl a på konkurrensen från illegal utländsk lastbilstrafik. 

Sedan lågkonjunkturen har Green Cargo tappat ca 20 procent av volymerna och omsättningen har minskat i samma grad. 2013 gjorde bolaget en förlust på 368 miljoner SEK. Transportvolymerna föll med sju procent och omsättningen med tio procent. Det bedrövliga resultatet skylls bl a på lågkonjunkturen, strukturförändringar inom svenskt näringsliv, en hård prispress inom transportnäringen och höjda banavgifter.

Efter fem förlustår i följd håller bolaget nu på att ta fram ett övergripande sparpaket som ska offentliggöras den 5 mars. Paketet innehåller nedläggning av godstrafiken till minst 50 orter i Sverige, skrotning eller försäljning av 120 lok och en neddragning med 600 tjänster, var fjärde av företagets anställda.

– Det är en aggressiv plan, som kommer att vända vårt resultat på ett par års sikt. Vi skapar ett lönsamt Green Cargo, säger företagets vd Jan Kilström. 

Bolaget har fört dialoger med kunder på flera håll där trafiken idag är olönsam. I några få fall har man träffat överenskommelser som lett till ökade volymer och fortsatt trafik. Men på över 50 platser upphör servicen. 

– Vi kan komma att lämna fler orter om transporterna inte ökar, säger Jan Kilström. 

Kalix läggs ned i april

Målet är att effektivisera landsnätverket så att färre lok och mindre personal behövs. I Orter där Green Cargo kör med olönsamhet har identifierats och tagits upp med berörda kunder. 

– När exempelvis stål- och skogsbranschen har problem så slår det direkt mot Green Cargos resultat. För att vi ska kunna investera och vara en pålitlig partner för näringslivets transporter även i framtiden, måste vi bryta förlusttrenden och bli lönsamma igen. Att köra olönsamt år efter år är ett hot mot hela vår verksamhet, säger Green Cargos kommunikationsdirektör Mats Hollander i ett pressmeddelande.

Kalix är en av de platser i landet där servicen upphör i april 2014.

– Att fortsätta köra till orter med tydlig olönsamhet är inget alternativ för oss. Kalix blir en av de orter vi lämnar.

Kalix kommuns båda kommunalråd skräder enligt SVT Nordnytt inte med orden i sin kritik mot beslutet att lägga ned godsterminalen i Kalix. Ellinor Söderlund (S) och Kenneth Sandberg (MP) upprörs över att beslutet tas samtidigt som ett annat statligt bolag – Trafikverket – bygger en ny järnväg för 3,5 miljarder från Kalix till Haparanda, och sitter i möten med Kalix kommun för öka trafiken på banan.

Framförallt vänder de sig emot beslutet att lägga ned p g a konkurrensen från utländska åkerier som kör svart i Sverige.

– Så i stället för att ta strid mot brottslighet ska företagen i Kalix slås ut när de inte längre kan frakta sina varor med järnväg, säger Kenneth Sandberg till SVT.

– De låga volymerna är huvudorsaken till olönsamheten, men fördubblade banavgifter och fortsatta höjningar försvårar också. Illegal lastbilstrafik med dumpade priser och dumpade villkor för chaufförer är ett problem för en pressad transportbransch och det attackerar vi tillsammans med Åkeriföretagen och sjöfarten, men det är inte en avgörande fråga när det gäller Kalix låga godsvolymer på järnväg, säger Mats Hollander.

– Det kan vara bra att veta att vi har inte kört något gods alls från Kalix de två senaste åren. Till Kalix har vi transporterat drygt en vagn i veckan och vi tittar på alternativ till hur de transporterna ska kunna skötas, fortsätter han.

Ett antal lösningar diskuteras nu med kunderna. Bl a kan kalktransporter till Karlsborgsbruk levereras direkt in på området med tåg och sågade trävaror kan levereras med tåg till Haparanda och sedan forslas med bil sista sträckan till Kalix. Green Cargo kan erbjuda lossning i Haparanda och biltransport därifrån.

“Finns ljuspunkter”

Förlusten på 368 miljoner 2013 var en försämring med närmare 300 miljoner mot 2012, men enligt Jan Kilström finns det ljuspunkter. Green Cargo har det senaste halvåret vunnit flera stora upphandlingar av godstransporter, bland annat transporter av 700 000 ton sågtimmer och massaved årligen för Södra till fabrikerna i Värö, Märrum och Mönsterås.

– VI skrev nya avtal och förnyade befintliga avtal till ett värde av två miljarder kronor förra året.

– Fryses banavgifterna på dagens nivå och vi slipper nya kraftiga avgiftshöjningar skall vi kunna se ett lönsamt Green Cargo 2015 eller senast 2016.

Av Hilda Hultén


Läs mer