Brittiska logistikbranschen vill stanna i EU

juni 1, 2016 E-handel , Ekonomi , Inköp , Transport
Brittiska logistikbranschen vill stanna i EU
Should they stay or should they go? frågas sig Storbritannien angående EU-medlemsskapet. Illustration Public Domain.

Should they stay or should they go? frågar sig Storbritannien angående EU-medlemskapet. Illustration Public Domain.

Majoriteten av de som jobbar i logistikbranschen i Storbritannien tror att ett fortsatt EU-medlemsskap är bäst för deras företag. Men hjärtat säger Brexit.

En färsk undersökning i logistikbranschen i Storbritannien visar att 49 % av de tillfrågade tror att ett fortsatt EU-medlemsskap är det bästa alternativet för deras företags verksamhet, medan bara 35 procent föredrar “Brexit”, d v s att landet ska lämna unionen. Men, när samma personer tillfrågas om deras personliga uppfattning, så stödjer en liten majoritet 47 % Brexit, framför 45 % som skulle föredra att stanna.

Undersökningen; IMHX Business Survey, speglar resultatet i andra undersökningar som gjorts i logistikbranschen tidigare, som också tytt på att majoriteten vill stanna i EU.

– Vad vi verkar ha här är en klassisk splittring mellan hjärna och hjärta. Medan hjärnan säger att det är bäst för affärerna att stanna, så vill hjärtat, när man ombeds uttrycka en personlig åsikt, gå, kommenterar Rob Fisher, eventdirektör på IMHX, som uppger sig vara Storbritanniens ledande logistikundersökningsföretag.

Nyckelfrågornaför de tillfrågade var immigration och gränskontroll (60 %), stabilitet och skydd av landets ekonomi (46 %) och möjligheten att handla med resten av EU (37 %).

De som föredrar Brexit tycker i högre grad att immigration och gränskontroll är en viktig fråga, och mindre oroliga för ekonomin, medan de som föredrar ett fortsatt EU-medlemssskap tycker att ekonomin och möjlighet till fortsatt handel är nyckelfrågor.

En stor del, 39 procent, tror inte att ett utträde ur EU skulle påverka tillväxten i landet, men när det kommer till påverkan på den egna logistikbranschen, tror 38 procent att ett utträde skulle få negativa konsekvenser, medan en tredjedel tror att utträdet inte skulle påverka alls. Betydligt färre, ca 20 procent tror att ett utträde ur EU skulle få positiv effekt på branschen.

Undersökningen utfördes under april 2016 bland ca 200 yrkesverksamma inom logistik. Undersökningen skedde på uppdrag av IMXH genom e-post och sociala medier och utfördes av undersökningsföretaget Opinionography. IMXH, International Materials Handling Exhibition,  ägs av Informa Exhibitions och British Industrial Truck Association (BITA).

Av Hilda Hultén


Läs mer