Världens längsta tågtunnel invigs

Den 1 juni invigs Gotthardbastunneln, mellan de schweiziska småstäderna Erstfeld och Bodio, som världens längsta tågtunnel skriver Mail Online.
Vägen genom Sankt Gotthard-passet beskrivs som en av de viktigaste passagerna genom Alperna. Sedan 1980 har trafiken över bergen mer än tiodubblats och de nuvarande väg- och järnvägstunnlarna genom Gotthardmassivet är överbelastad.
Tunneln invigs den 1 juni och går ca 600 meter under den befintliga Sankt Gotthardstuneln. I den gamla tunneln kunde enbart mindre godståg gå.
Den nya bastunneln möjliggör att godståg med en maxvikt på 4000 ton kan gå här.
Samtidigt väntas mellan 200 och 250 passagerartåg, som går uppemot 250 kilometer i timmen, att passera dagligen.
Den höga hastigheten möjliggörs av att Gotthardbastunneln består av två separata tunnlar, med ett enkelspår i varje. Tågen ska dock kunna byta spår vid två stationer. Rören i tunneln är borrade sida vid sida och är förbundna var 325:e meter.
Tunneln gör att nordvästra och södra Europa kommer lite närmare varandra. Bland annat förkortas tågresan mellan schweiziska Zürich och italienska Milano, med en timme, till 2 timmar och 40 minuter.
Med sina 57 km blir Gotthardbastunneln världens längsta. Den japanska Serikan-tunneln, på ca 53,8 km, var tidigare längst.
Under byggtiden har åtta arbetare fått sätta livet till. Prislappen för tunneln uppges nu ha hamnat på närmare 100 miljarder SEK.

Efter invigningen den 1 juni väntas en lång testperiod, enligt Mail Online. Först i december väntas den första reguljära persontrafiken rulla i tunneln.


Läs mer