Krönika: Black Friday kan bli startskottet på nattsvart lidande

november 2, 2020 Åsikt , E-handel , Logistik
Krönika: Black Friday kan bli startskottet på nattsvart lidande

 

Tobias Jonasson är logistikkrönikör samt vd och koncernchef på Insitepart.

Black Friday är för många en shoppinghögtid och startskottet för julhandeln. Traditionen har sitt ursprung i USA och infaller dagen efter Thanksgiving, dvs fredagen efter den fjärde torsdagen i november. Även om just fredagen inte officiellt är en ledig dag i USA är skolorna stängda och många arbetsplatser tillämpar klämdag. Med andra ord en ledig dag att fylla med något meningsfullt – som shopping.

 

Namnet Black Friday härstammar från tidigt 60-tal i Philadelphia och användes för att beskriva den stora trafik- och fotgängarökningen som återkommande inträffar efter Thanksgiving. Det var inte förrän i mitten på 70-talet som uttrycket började spridas utanför Philadelphia för att numera vara allmän term både i och utanför USA. En alternativ förklaring om namnets ursprung kopplar det istället till den tidpunkt på året då handeln är “back in black”, dvs röda förlustsiffror har vänt till vinst. Detta får dock betraktas som en efterkonstruktion i ett försök att göra namnet mer positivt laddat.

 

Det dröjde till 2013 innan Sverige började hänga på Black Friday-trenden. Framförallt har e-handeln varit pådrivande, där CDON var bland de första att anamma rean. Efter det har fler och fler hakat på och varje år rapporteras nya säljrekord. Trots svenskarnas ökade medvetenhet kring hållbar konsumtion blev även 2019 ett rekordår när den totala försäljningen under Black Friday uppgick till 7,1 miljarder kronor. Var tredje svensk passade då på att fynda varor, vilket ökade försäljningen med 300 miljoner jämfört med 2018. På senare år har Black Friday tidsmässigt utvidgats till ett Black Weekend och t.o.m. Black Week.

“Det finns flera välkända exempel på logistiska dikeskörningar med direkt koppling till Black Friday”

Black Friday, Weekend eller Week är inte bara ett shoppingfrosseri och startskott för julhandeln utan i många fall även upptakten på en period av logistikprövningar bland handelns aktörer. Extrema försäljningsvolymer och ambitiösa kundlöften orsakar stress i logistiklösningarna. En omedelbar chockvåg av order från kunder som vill göra klipp sköljer över lagret vidare ut i transportledet. Eventuella fel och brister som inte tidigare kommit upp till ytan blir brutalt blottlagda. Otrimmade processer blir onödigt tids- och resurskrävande. IT-system som inte håller måttet kraschar. Automationslösningar dimensionerade för normala produktionsvolymer slår i kapacitetstaket. Och redan ansträngda leverantörsrelationer blir outhärdliga.

Att inte vara förberedd när volymerna slår till får konsekvenser. Det finns flera välkända exempel på logistiska dikeskörningar med direkt koppling till Black Friday och den efterföljande julhandeln. Kunderna är hänsynslösa i sin dom när leveranserna dröjer eller helt uteblir. Kostnaderna för att parera en bristfällig logistiklösning eller ett brutet kundlöfte kan dessutom bli rejält kännbart.

 

Även i år förväntas Black Friday slå rekord. Förberedelser är kung. Att med god framförhållning noga planera och förbereda verksamheten för det extrema och oväntade är nyckeln. I annat fall riskerar shoppinghögtiden Black Friday att inte bli något annat än startskottet på nattsvart lidande i stället för svarta siffror.

Tobias Jonasson

 

 

Citat