Ahlsell automatiserar med Knapp

 

Ahlsell investerar ytterligare 150 miljoner kronor i det svenska centrallagret i Hallsberg och automatiserar med hjälp av Knapp. 

Redan 2015 meddelade Ahlsell att 300 miljoner kronor skulle investeras i centrallagret i Hallsberg för att möta ökade volymer och öka automationsgraden. Centrallagret i Hallsberg omfattar 235 000 kvadratmeter, av vilka 80 000 kvadratmeter är under tak. Nu utökas investeringen med ytterligare 150 miljoner, bl a i en automationslödning från Knapp.

– Att skapa mervärde för våra kunder har högsta prioritet och efter flera år av stark försäljningstillväxt, både organisk och förvärvad, säkerställer investeringen att vi även i framtiden kan erbjuda en logistik i världsklass, där vi servar våra kunder med snabba och korrekta leveranser, kommenterar Johan Nilsson, vd Ahlsell AB.

Resultatet kommer att innebära en påtaglig kapacitetsökning, bättre nyttjande av lagerytan samt ett effektivare produktionsflöde, menar man.Totalt har Ahlsell cirka 750 medarbetare vid centrallagret och sedan det första investeringsprojektet kommunicerades 2015 har hanterad försäljningsvolym ökat med mer än 40 procent i Hallsberg.

Inom automation har Ahlsell valt att samarbeta med leverantören Knapp som skräddarsyr en lösning som möjliggör ökade volymer för Ahlsell, både genom sedvanliga försäljningskanaler, men också för den snabbt växande e-handeln, som står för cirka 25 procent av försäljningen.

– Denna ytterligare investering är mycket spännande ur logistiksynpunkt. Vi har redan idag en stark logistiklösning med både automatisering och kunnig logistikpersonal. Med denna investering blir vi ännu effektivare samtidigt som vi öppnar dörrarna för framtidens logistik med ytterligare ökad automationsgrad och robotisering, kommenterar Daniel Johansson, logistikchef i Sverige.

Avtal med underleverantörer har tecknats och färdigställande är beräknat till början av 2020.


Läs mer