Logistikklyfta kvarstår mellan länder

Utvecklade ekonomier är ledande inom handelslogistik, visar ny rapport från World Bank Group. 

Avancerade ekonomier förblir de globala ledarna inom handelslogistik, konstaterar Connecting to Compete, en ny rapport från World Bank Group. Men de flesta länder som studerats har genomfört logistikrelaterade reformer och investeringar för att bygga infrastruktur, underlätta transport och handel, eller utveckla moderna tjänster.

Trots denna utveckling visar den sjätte upplagan av Connecting to Compete en blandad bild. Höginkomstländer har i genomsnitt 48% högre logistikprestanda än låginkomstländer.

– Logistiktjänster är ryggraden för internationell handel, förklarar Caroline Freund, chef för makroekonomi, handel och investering (MTI) Global Practice i ett pressmeddelande.

– Bra logistik minskar handelskostnaderna, men försörjningskedjan är bara så stark som den svagaste länken. För utvecklingsländer innebär att få till logistiken att satsa på sin infrastruktur, tull, kompetens och förordningar.

Connecting to Competete, som innehåller Logistics Performance Index (LPI), är en halvårsrapport där 168 länder ingår,  som visar hur effektivt försörjningskedjor kopplar företag till inhemska och internationella möjligheter.

2018s LPI framhäver nya bekymmer för försörjningskedjornas motståndskraft, deras miljöpåverkan och behovet av kvalificerade arbetstagare:

En brist på arbetskraft inom logistik utgör en utmaning för både utvecklade länder och utvecklingsländer. Utvecklingsländerna söker fler kvalificerade arbetstagare, medan de utvecklade länderna står inför brist på ex. lastbilsförare.

Höginkomstländer är mer benägna än låginkomstländer för att öka beredskapen mot cyberhot.

Höginkomstländer är mer benägna än låginkomstländer för att söka logistiktjänster som är miljövänliga.

Läs mer om rapporten här. 


Läs mer