9 stora dominerar växande svensk paketmarknad

augusti 16, 2016 E-handel , Logistik , Produktion , Transport
9 stora dominerar växande svensk paketmarknad
PostNord är störst av de nio paketaktörer som dominerar B2C-marknaden i Sverige. Foto PostNord

PostNord är störst av de nio paketaktörer som dominerar B2C-marknaden i Sverige. Foto PostNord

Marknaden för paketförsändelser från företag till konsumenter i Sverige domineras av nio aktörer, där PostNord inte föga förvånande är störst, visar en färsk HUI-studie.

I en färsk studie som HUI Research genomfört på uppdrag av Konkurrensverket identifieras 9 nyckelaktörer på marknaden för paketleveranser från företag till privatpersoner (B2C) i Sverige. De är Bring, Bussgods, DB Schenker, DHL, FedEx Express Europe, Jetpak, PostNord, UPS och DSV Road Sverige AB.

Ingen av dem har besvarat de frågor som ställts om antalet försändelser och omsättning i segmentet. Därför är det svårt att utifrån studien uttala sig om marknadens totala volymer. Men både stora och små aktörer har haft en positiv utveckling och ökat i såväl omsättning som volym i antal paket.

Bland de aktörer som lämnat uppgifter om omsättning ligger den minsta aktören på under 10 miljoner kronor i årlig omsättning, medan den största hade omkring 1 miljard kronor i årlig omsättning. Även mätt i antal försändelser är skillnaderna stora. Det minsta företaget en volym på ca 53 000 paket medan det största bolaget, PostNord, låg på ca 20 miljoner paket.

På grund av den ökade digitaliseringen minskar efterfrågan på brev och tidningar. Paketmarknadens tillväxt har skett samtidigt med brevmarknadens krympande volymer. Både Post- och telestyrelsen (PTS) och Wik-Consult har konstaterat att marknaden för postservicen just nu genomgår en fundamental omstöpning.

– Leverans av paket är en mycket viktig del av vår utveckling och strategi och vi är stolta över att redan idag ha det mest heltäckande distributionsnätverket i Norden. I takt med att brevvolymerna minskar till följd av den elektroniska kommunikationen, blir logistikmarknaden en allt viktigare del av Postnords verksamhet och framtida tillväxt och lönsamhet, kommenterar Anders Holm, chef för Postnord Sverige.

Detta drabbar volymerna och lönsamheten för postbolagen, inte minst för PostNord, som dragits med leveransproblem det senaste året. Enligt PTS har bolaget fått ta emot nära 50 000 kundreklamationer under det senaste året, inte minst för brister i paketleveranser.

Enligt Wik-Consults studie av den europeiska paketmarknaden Main Developments in the Postal Sector (2010-2013) är utveckling olika i olika segment. Det är framför allt marknaden för paket B2C som ökat, inte paketförsändelser B2B.
Trafikanalys och PTS gemensamma studie för 2014 visar att paketdelen av postmarknaden har ökat från 66,7 miljoner försändelser 2010 till 97,2 miljoner 2015 d v s et vill säga en ökning med 35 procent).


Läs mer