YH-utbildningar i logistik stryps trots jobbgaranti

YH-utbildningar i logistik stryps trots jobbgaranti

– Vi har 100 % jobbgaranti för våra kursdeltagare, säger Tobias Jonasson. Foto Lena Sonne

YH-utbildningar i logistik beviljas inte medel trots 100 % jobbgaranti. Märkligt tycker Tobias Jonasson på Logent, som startat egen utbildning för att tillgodose sitt kompetensbehov.

– För några år sedan startade en mängd YH-utbildningar i logistik. Men förra året beviljades bara ett fåtal i hela landet, säger Tobias Jonasson, utbildningsansvarig och marknadschef på Logent AB, vars delägda dotterbolag Logistikhögskolan driver utbildningsverksamhet i Stockholm och Göteborg.
Engagemanget i Logistikhögskolan har funnits sedan 2010 och tidigare i år startades också ett samarbete med Plan om företagsinriktade kurser. Att ett logistikföretag anordnar utbildning är ovanligt.
– Vi hade ett behov och det var svårt att få tag på logistiker med olika inriktning och rätt kompetens, säger Tobias Jonasson, som ser flera fördelar i satsningen.
– Vi får en intern rekryteringsbas och våra egna konsulter är lärare
Ett 70-tal har redan gått kurser i Logent/Plans regi i distributionslogistik, och ca 200 elever har hittills gått YH-kurserna.

Få utbildningar beviljas
Produktionslogistik, lagerhantering, spedition, återvinningslogistik, returlogistik, citylogistik, e-logistik, sjöfarts- och järnvägslogistik är alla områden med stor efterfrågan på folk med rätt utbildning och kompetens. Men myndigheten för yrkeshögskolan gör en generell bedömning och tar inte individuella hänsyn.
– Ett stort antal YH-utbildningar har inslag av logistik men jag vet ännu inte hur många som får starta, berättar säger Per-Åke Bladh, pressekreterare, YH-myndigheten.
– I år kom rekordmånga ansökningar, ca 1 100 YH-utbildningar med totalt 59 400 studieplatser för 2013 och 2014. Tidigare år har bara ca en fjärdedel av ansökningarna kunnat beviljas,.
Hur det blir efter denna ansökningsomgång vet myndigheten först i januari 2013.
– Men vi ansöker igen om att utbilda affärslogistiker, transportledare, lager och terminalansvariga. Behovet är stort och vi har 100 % jobbgaranti för våra kursdeltagare, säger Tobias Jonasson.
Flera utbildningsföretag har YH-logistikutbildningar, FEI, Företagsekonomiska institutet och NBI, Nordic Business Institute, är andra betydelsefulla aktörer inom logistikutbildning.

Av Lena Sonne


Läs mer