PMI steg igen

Silfs Inköpschefsindex, PMI, steg rejält till 52,1 i mars. Det är den högsta indexnivån sedan juni 2011. Störst bidrag gör den ökande orderingången i tillverkningsindustrin. Men sysselsättningen ser mörkare ut.

PMI-totalt ökade med 1,2 indexenheter till 52,1 i mars från 50,9 i februari. Det är den andra månaden i rad som tillverkningsindustrin befinner sig i tillväxtzonen och indexnivån är den högsta sedan juni 2011.
Orderingången stod för det största positiva bidraget till PMI-totalt, och efterfrågeökningarna kom såväl från hemma- som från exportmarknaderna. Tillverkningsföretagens orderstockar steg också för första gången sedan april ifjol.
Index för produktionsplanerna steg till 60,5 i mars och indikerar en växande produktion de kommande sex månaderna. Det sammanföll med stigande leveranstider för tillverkningsföretagen.

Minskad sysselsättning

Delindexet för sysselsättningen föll dock tillbaka och gav ett negativt bidrag till PMI-totalt. Företagen är fortsatt försiktiga med nyanställningar.
Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk och indexet hamnade på 46,2 i mars. Prisnedgången i producentpriserna hänger sannolikt samman med den starka svenska kronan och ett alltjämt relativt svagt efterfrågetryck i leverantörsledet.


Läs mer