Största satsningen i Kumla under 2000-talet

augusti 30, 2018 Arbetsmarknad , Lager , Logistik , Logistiklägen

Från vänster: Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Kumla kommun. Magdalena Robsarve, Verksamhetsutvecklingschef, Postnord TPL AB. Johan Linné, Fabrikschef Kumla/Örebro, Orkla Foods Sverige AB. Lars Jarmander, Senior Vice President Logistics, Orkla ASA. Mårten Koshko, Affärsutvecklingschef, Postnord TPL AB. Foto: Kumla kommun.

Orkla  outsourcar logistiken till Postnord TPL, som bygger Postnord en lagerfastighet på ca. 25 000 – 30 000 kvm i Kumla, med plats även för andra företags lagerverksamhet.  

På 1970-talet byggde dåvarande BOB industrier den stora livsmedelsfabriken i Viaområdet i Kumla och redan vid byggnation avsattes ett större markområde söder om fabriken – som avgränsas av Viagatan, Järsjögatan och järnvägsspåret till Orkla – för utvecklingsmöjligheter.

Postnord TPL AB och Orkla ASA har  nu tecknat en avsiktsförklaring om uppförande och drift av en ny logistikfastighet, söder om Orklas nuvarande fabrik i Viaområdet, där Orkla förväntas bli den största kunden. Avtalet innebär att Postnord TPL utökar sin verksamhet till Närke genom att erbjuda TPL-lösningar, och att Orkla outsourcar delar av sin mellansvenska lager- och distributionsverksamhet.

Även andra företag kommer att kunna erbjudas lagermöjlighet i Kumla. Lagret kommer att vara på cirka 25 000 – 30 000 kvadratmeter och förväntas på sikt kunna erbjuda omkring 50-100 personer arbete.

Kumla kommun och Orkla ASA har arbetat med frågan i mer än ett år och detta ses som den största privata satsningen i kommunen på 2000-talet. Ambition är att kunna påbörja byggnationen under 2018 och att lagret ska kunna tas i bruk från årsskiftet 2019/2020.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson är mycket positiv till kontakterna med Orkla, både på lokal och central nivå.
– Att Orkla väljer att satsa i Kumla ser vi som mycket positivt! Det är ett kvitto på att vi är en attraktiv kommun även för företagare. Denna expansion bidrar dessutom till nya jobb vilket är mycket glädjande, säger Katarina Hansson.
Även kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren gläds åt Orklas expansion i Kumla och regionen:
– Det regionala samarbetet inom logistikområdet, där Kumla ingår, har stor betydelse för att många företag satsar på lager och logistik i vår region. Det är inte för inte som Örebroregionen rankas som delad etta vad gäller bästa logistikläget i Sverige, framhåller Daniel Jansson Hammargren.


Läs mer