Ica planerar darkstore i Malmö

Malmö stads tekniska nämnd beslutade på tisdagen att ge Ica fastigheter en markreservation om minst 50 000 kvadratmeter för logistik- och lagerverksamhet inom del av fastigheten Tullstorp 180:22. Ica planerar ett nytt e-handelslager på platsen. 

– Beslut är inte taget, men det stämmer att vi vill etablera ett e-handelslager i Malmö och den här platsen kan vara intressant, säger Icas presschef Ola Fernvall till Fri Köpenskap.

Ica planerar ett plocklager, en s. k. “darkstore” på platsen, och inte ett automatiserat lager av Ocado-typ, som är den typ av e-handelslager som Ica satsar på på sikt.

Området Tullstorp ligger i nordöstra delen av Malmö, i direkt anslutning till Yttre ringvägen med närhet till hela storstadsregionen. Enligt gällande översiktsplan för Malmö är Tullstorp avsett som nytt verksamhetsområde. En detaljplan behöver tas fram så att den aktuella marken är byggklar till 2020/2021.

– Vi arbetar aktivt med att locka den här typen av verksamhet och märker att Malmö som den snabbast växande storstaden i landet är attraktivt för företag inom exempelvis handeln att etablera sig i. Den här planen kan innebära många betydelsefulla arbetstillfällen för Malmöborna, kommenterar Andreas Schönström, tekniska nämndens i Malmös ordförande.


Läs mer