Magnus Grimhed ny försäljningschef på Norrköpings Hamn

Den 1 september tar Magnus Grimhed över rollen som försäljningschef på Norrköpings Hamn.

Magnus har lång erfarenhet från sjöfartsnäringen. Under de senaste tio åren har han varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom kommersiella roller, bland annat som General Manager för Seago Line Scandinavia. Sedan maj 2017 har han arbetat med försäljning och affärsutveckling på Norrköpings Hamn.

Magnus Grimhed kommer in i sin roll i ett läge där verksamheten i Norrköpings Hamn står inför en stor utveckling. Nyligen gavs klartecken för den stora utbygganden av Pampushamnen som vid färdigställandet 2023 kommer innebära en väsentlig kapacitetshöjning för att möta framtida krav på ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion.

-Vi står inför en riktigt spännande utveckling. Det saknas varken utmaningar eller möjligheter, avslutar Magnus.