Speed anställer 400 i Borås

Speed Group växer starkt och expanderar inom logistik- och bemanningstjänster. För att möta marknadens ökade efterfrågan bygger bolaget ny logistikfastighet i Borås och anställer 400 medarbetare.

Speed Groups nya fastighet om 38 000 kvadratmeter på Viared Väst kommer stå klar om en månad och är en del i bolagets tillväxtstrategi.

Med logistikfastigheter i Borås, Göteborg och Stockholm på totalt 140 000 kvadratmeter är koncernens logistikbolag Speed Logistics nu ett av landets största, sett till logistikyta. Utöver den nya fastigheten på Viared Väst expanderar verksamheterna i de befintliga terminalerna tack vare utökat förtroende från bolagets kunder.

För att möta personalbehovet anställer Speed Group 400 nya medarbetare till den egna logistikverksamheten i Borås.

– Vi kommer i början av hösten rekrytera 400 nya talanger som vill vara med och bidra till utvecklingen av framtidens logistik, säger Ann Nilsson, COO bemanning, rekrytering och utbildning, i ett pressmeddelande.

Speed Groups bemanningsbolag Speed Competence har haft en stark tillväxt under 2018. Under första kvartalet ökade bemanningsverksamheten med 26,9 % jämfört med samma period föregående år medan bemanningsbranschen i västra Sverige växte med 8,4%.

– Vi är otroligt stolta över den tillväxtresa vi har och vi ser en fortsatt stark efterfrågan av våra tjänster framåt, kommenterar Ann Nilsson.

Speed Group omsätter idag 600 MSEK och sysselsätter ca 1000 personer.


Läs mer