SEKO varslar om godstågstrejk i Göteborgs hamn

juni 18, 2014 Arbetsmarknad , Produktion , Transport

Om inte tågkonflikten mellan fackförbundet SEKO och Almega snart löses tas nyckelpersoner inom tåggodstrafiken till och från Göteborgs hamn ut i strejk den 27 juni. Konflikten hotar därmed med stora effekter på svensk ekonomi. 

På tisdagen varslade fackförbundet Seko om att utöka den pågående tågstrejken till alla godståg in och ut från Göteborgs hamn.

”En strejk där får stora konsekvenser för svenskt näringsliv”, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef å Göteborgs Hamn till TT.

Göteborgs hamn är Sverige största, med en hantering motsvarande nära 30 procent av Sverige samlade utrikeshandel.

Sekos upptrappning berör godsterminaler för lastning och lossning i Göteborgsområdet och kommer innebära att godstransporterna på järnväg till och från Göteborgs hamn kraftigt begränsas.

– För oss handlar konflikten om att våra medlemmar är människor som lever i en tuff verklighet. De måste kunna planera sina liv, kunna betala sina hyra och känna sig trygga med att ha en försörjning som det går att leva på. Missbruket av deltider och timanställningar hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare, Seko i ett pressmeddelande.

De nya varslen omfattar samtliga Sekos medlemmar hos Green Cargo vid bl a kombiterminalen och omlastningsterminalen i Göteborg, samt alla medlemmar vid Baneservice Skandinavia AB inom avtalsområdet Spårtrafik. Sammanlagt berör det utökade varslet ca 70 medlemmar och konfliktåtgärderna träder i kraft 27 juni klockan 14.00 om igen överenskommelse träffats innan dess. 

Utan en lösning väntar även en tidigare varslad strejk i Stockholms pendeltågstrafik till midsommarafton. Omkring 180 000 personer åker dagligen på Stockholms pendeltåg.

Med start på måndagen nästa vecka väntar en våg av sympatiåtgärder från tolv olika LO-förbund. Byggnads och Handels anslöt sig vid lunchtid på onsdagen.

Byggnads varslar om blockad och arbetsstopp för byggpersonal vid bland annat Oskarshamns kärnkraftverk från och med den 1 juli. Från samma datum varslas Handels om sympatistrejker som slår mot dagligvaruhandeln. Samtliga lageranställda vid Bring Frigo i Helsingborg, Staffanstorp, Johanneshov och Jordbro varslas.

Konflikten mellan fackförbundet Seko och Almega har pågått sedan måndagen den 2 juni och gäller framförallt arbetsvillkoren på Öresundstågen.
.
Ett av Sekos grundkrav i förhandlingen är ett tak på hur många produktionstimmar de timanställda hos tågoperatören Veolia får jobba under ett år.
Det andra kravet är att det skrivs in i det centrala branschavtalet att en timanställning efter ett år ska omvandlas till en tillsvidareanställning.


Läs mer