Nytt järnvägsföretag till Nässjö

Nytt järnvägsföretag till Nässjö

Ser ljust på framtiden. Fr v arbetschef Jimmy Perneland samt driftsdirektör Jörgen Grelson vid RAVN Bane AB.

–Vi valde Nässjö för här finns kompetens och goda samarbetspartners, säger driftsdirektröen Jörgen Grelsson vid danska Ravn Bane, som etaberat sig i Nässjö. Han tror att företaget kan ha 50 anställda inom ett par år. 

–Vi vet ju att trafikmängden ökar hela tiden på järnväg, samtidigt som underhållet varit bristfälligt. Det finns mycket goda skäl att vara optimist när man är i den här branschen. Betydande belopp är ju redan ”öronmärkta” för järnvägens utveckling.

Inom RAVN Bane AB finns signal-, kontaktlednings- och bantekniker liksom maskinoperatörer och lokförare. Företaget, som grund 2009 i Danmark, befinner sig i stark tillväxt. Man är den näst störste aktören i Danmark.

Jörgen Grelsson håller tror att man kommer att vara upp emot 50 anställda inom en tvåårsperiod i den svenska verksamheten.

Man är redan i gång med arbeten i södra Sverige som utförs med dansk personal. Men svenska medarbetare kommer att rekryteras undan för undan.

-Satsningen i Nässjö känns väldigt stimulerande. Redan nu har vi samarbete med ett halvdussin nässjöbaserade företag. Det kunde inte ha börjat bättre, summerar Jörgen Grelsson.