Logent växer som arbetsgivare i Borås

december 11, 2018 Arbetsmarknad , Logistiklägen

Logents bemanningskontor i Borås servar några av regionens största bolag med personal och har senaste tiden expanderat kraftigt. Logent har lyckats attrahera många nya kunder och samtidigt växt på befintliga affärer. För att möta ökad efterfrågan från kunder och fokusera på att stärka den lokala närvaron har Logent anställt Claes Holmberg som ny Distriktschef.

– Claes Holmberg har lång erfarenhet inom affärsutveckling och kommer att ansvara för erbjudandet till våra kunder i väst. Jag är mycket glad att Claes valt att börja hos oss och han kommer vara en nyckelspelare i vår fortsatta expansion för regionen, kommeneterar Johan Wallmander vd Logent Bemanning

Under hösten har Logent fortsatt sin expansion då vår Logistikdivision har etablerat Bubblerooms nya lager i Borås, detta innebär ett helhetsåtagande där Logent sköter hela driften. I samband med detta har Logent anställa ytterligare drygt 80 personer i Borås.

– Vi har nu ett starkt fotfäste i Borås med både logistiketableringar och bemanningsaffärer. Vi står nu starkt rustade för vidare expansion i området, kommenterar Mats Steen CEO Logent Group.