Hamnkonflikten gör att containerfartyg dirigeras om

maj 11, 2016 Arbetsmarknad , Sjöfart , Transport
Hamnkonflikten gör att containerfartyg dirigeras om

apmVerksamheten i APM Terminals Gothenburg, containerterminalen i Göteborgs Hamn håller på att proppas igen av gods som blivit kvar i hamn. 

Orsaken är en konflikt mellan driftbolaget och Hamnarbetarförbundet som kan leda till flera veckors förseningar för alla de import- och exportföretag som väntar på att få – eller skicka iväg – sina varor.

Verksamheten i terminalen har påverkats av två punktstrejker som Hamnarbetarförbundet genomförde den 26 och 28 april. För att återfå kontroll över situationen har mottagningen av exportcontainrar stängts tillfälligt och beräknas öppna igen 12 maj kl 05.30. Importflöden begränsas också i dialog med respektive rederi.

Under mer än en vecka körs containers från Göteborgs hamn ut till andra nordeuropeiska hamnar för att  lastas på oceangående fartyg. Extrakostnaderna för dessa transporter är stora.

För att avlasta hamnen, har också stora containerfartyg dirigerats om till andra hamnar där godset lastas om till andra fartyg.

För att lätta på trycket, har mottagningsparken av exportcontainers tillfälligt stängts ner och beräknas öppna åter på morgonen den 12 maj klockan 05.30, skriver hamnen på sin hemsida.

Endast tomma chassin får service på terminalen medan tomparken kommer att vara öppen som vanligt. Det blir även begränsningar i importflödet för såväl järnväg som sjö och separata dialoger förs med respektive operatörer.

De åkerier som kör mycket container påverkas också. Först var det långa väntetider på mellan tre till sex timmar för bilarna och när det är helt stängt, kan de inte lasta något om ska på export.

Övriga godsterminaler i Göteborgs hamn påverkas inte av konflikten.

Aktuell information om läget finns på APM Terminals webbplats:
http://www.apmterminals.com/en/operations/europe/gothenburg/information/news

 


Läs mer