Nya Hisingsbron oroar Vänerkommuner

maj 10, 2016 Infrastruktur , Sjöfart

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i veckan att det tidigare tillståndet att bygga den nya Hisingsbron ligger fast, efter att åtta kommuner hade överklagat.

Under veckan har den som vill ha den nya Hisingsbron fått två positiva besked. Veckan började nämligen med att Ale kommun fick avslag på sin överklagan av brons detaljplan.

− Om ingen överklagar ytterligare och även detaljplanen vinner laga kraft så betyder det här att vi kan sätta fart på projektet, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör på Göteborgs Stads trafikkontor, till Göteborgs stads tidning Vårt Göteborg.

Vänerkommunerna och Vänerhamnar ororar sig dock över att brobygget kan hota Vänersjöfartens framtid.

 


Läs mer