Asiatiaska rederijättar bildar ny allians

Sex rederijättar planerar en ny storallians – ”THE Alliance” – som ska träda ikraft i april 2017, som svar på jättarna Maersk och MSCs 2M-allians. 

För ett par år sedan bildade Maersk och MSC en allians under namnet 2M, sedan kinesiska konkurrensmyndigheter stoppat en allians av tre rederier, kallad 3M, där även MOL ingick.

Nu finns planer på en ny, större allians, med deltagande bl a av kinesiska rederier. Det framgår av ett pressmeddelande som en ny allians offentliggjorde den 13 maj.

Den nya alliansen har flera asiatiska rederier, bl a japanska MOL, NYK, och ‘K’ Line, men även sydkoreanska Hanjin, tyska Hapag-Lloyd och taiwanesiska Yang Ming, och är ett tydligt svar på 2M-alliansen, som gick “live” i januari 2015. Den nya alliansen innebär att de sex rederijättarna ska samarbeta om containerfrakter på trader mellan öst och väst, nämligen Asien – Europa/Medelhavet, Asien – Nordamerikas västkust, Asien – Nordamerikas östkust, transatlanttrafik och Asien – Mellanöstern/Persiska viken/Röda Havet.
Ett bindande avtal har träffats av samtliga parter och man planerar att starta ”THE Alliance” i april 2017. Fram till dess räknar man med att ha fått besked av samtliga berörda konkurrensmyndigheter.
I ett inledningsskede ska samarbetet pågå under fem år. Det omfattar cirka 3,5 miljoner TEU eller ca 18 procent av den globala fartygsflottans volymer av containersjöfrakter. Den sammanlagda flottan uppgår till mer än 620 fartyg.
– Det här avtalet är en milstolpe och möjliggör för de sex parterna i THE Alliance att erbjuda fler avgångar och direkt täckning på marknaderna, skriver de sex rederierna i ett gemensamt uttalande.Alliansen sägs innebära förbättrad hamntäckning både i Asien, Nordamerika, Europa och Mellanöstern. De rederier som inte är med i någon allians, inte minst koreanska HMM, har dock anledning att oroa sig.


Läs mer