Affärsappar avgörade konkurrensfaktor inom logistik

december 5, 2016 IT/Teknik , Logistik

 

Intresset för affärsappar växer starkt inom logistikområdet. IT-leverantören AEB har tittat närmare på appanvändningens utsträckning i sin senaste studie, som visar att 89.5 procent av de tillfrågade logistikexperterna ser apparna som en avgörande konkurrensfaktor.

Varje år släpper AEB studien Global Trade Management Agenda, där de tittar närmare på aktuella trender inom global handel, logistik och supply chain management. Årets studie har genomförts på 330 av världens främsta logistikexperter och resultatet visar bland annat att affärsappar ses som en viktig konkurrensfaktor. 87 procent av de tillfrågade är övertygade om att apparnas betydelse kommer att öka i framtiden. Ökad flexibilitet, kontroll och transparens är de effekter som flest respondenter lyfter fram som de största fördelarna med appar inom Supply chain management och logistik.

Attityden till appar varierar beroende på position i företaget. Personer i högre ledningsfunktioner är särskilt optimistiska till möjligheterna med affärsappar medan respondenter utan ledningsfunktion är mer skeptiska, enligt studien.  Det är också vanligare att appar används i arbetet på ledningsnivå än längre ner i organisationen. 80 procent av respondenterna i högsta ledningen på respektive företag använder frekvent appar i sitt arbete, till skillnad från genomsnittet på 64 procent.

 

Läs mer om undersökningen här.

 


Läs mer