Framåt för etableringsjobb

november 22, 2017 Arbetsmarknad , Transport

Åtta av LO:s förbund är positiva till förslaget om etableringsanställningar, där nyanlända och andra långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg lön i kombination med ett statligt bidrag. Transport står än så länge utanför uppgörelsen. 

Sex av LO:s 14 förbund står i nuläget utanför uppgörelsen, däribland Transport, men LO och arbetsgivarsidan ska förhandla vidare om villkoren med staten.

– Nu är en majoritet för och vi kommer gå in och förhandla från LO:s sida med staten. Det är det som vi har beslutat och det är tillräckligt många som är positiva till detta, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till SR. 

Enligt SR Ekot ska etableringsanställningarna ska vara i två år. De ska kunna gälla nyanlända med uppehållstillstånd och andra långtidsarbetslösa.

Lönen ska vara 8 000 kronor i månaden. I kombination med ett bidrag direkt från staten till den etableringsanställde ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner på arbetsmarknaden.

Det är de förhandlingarna med regeringen som väntar nu om bland annat subventioner och utbildning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har ställt sig positiv till principöverenskommelsen mellan parterna och sagt att regeringen är beredd att bidra.

Facken Målarna, Seko, Fastighets, Byggnads, GS och Transport står utanför uppgörelsen, men flera av dem kan säga ja till den senare, enligt Torbjörn Johansson.


Läs mer