Wallenius ansluter sig till tonnageskatten

november 23, 2017 Sjöfart
Wallenius ansluter sig till tonnageskatten

Wallenius ansluter tio fartyg till tonnageskatten. Foto Sjöfartsverket.

Wallenius för in tio av sina fartyg i tonnageskattesystemet, enligt Sjöfartstidningen. 

Tonnageskattesystemet, som innebär att  rederier betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av de reella vinsterna och förlusterna i verksamheten, har haft en trög start sedan det infördes förra året. Men nu meddelar Wallenius att man ansluter tio av sina fartyg till tonnageskattesystemet. Det var under fredagens informationsmöte i Svensk Sjöfarts regi i Göteborg som Ragnar Johansson, ordförande i föreningen, släppte nyheten.

– 2017 betraktar jag som ett märkesår för svensk sjöfart. Jag har hållit på med sjöfart i hela mitt liv och den svenska flaggan har minskat för varje år som går. I år tror jag vi kan se en förändring på det. Små tecken syns nu, som kommer att öka inom några veckor och gå vidare nästa år. Det är positivt, sa Ragnar Johansson, enligt Sjöfartstidningen.

 


Läs mer